Begg - makroekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 6265
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Begg - makroekonomia - strona 1 Begg - makroekonomia - strona 2 Begg - makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:

Dokument zawiera wykresy, schematy i graficzne prezentacje różnych zagadnień. Dokument ma 70 stron i porusza zagadnienia takie jak: schemat ruchu okrężnego w gospodarce, produkt krajowy brutto w cenach rynkowych, dochód rozporządzalny, konsumpcja, inwestycje, oszczędności, eksport, import, wydatki państwa na dobra i usługi, transfery (subsydia) dla przedsiębiorstw, transfery dla gospodarstw domowych, podatki bezpośrednie, podatki pośrednie, dochody państwa z tytułu własności, dochody netto z własności i pracy za granicą przekazane do kraju, zapasy, amortyzacja, PKB, produkt narodowy brutto, PNB, dobra finalne, dobra pośrednie, wartość dodana, metody liczenia produktu krajowego brutto, suma wydatków na dobra finalne, suma wartości dodanej, suma wynagrodzeń czynników produkcji, produkt narodowy netto, PNN, produkt krajowy netto, PKN, dochód narodowy, dochód nominalny, dochód realny, deflator PKB, John Maynard Keynes, funkcja konsumpcji, gospodarka zamknięta bez państwa, krańcowa skłonność do konsumpcji, konsumpcja autonomiczna, funkcja oszczędności, krańcowa skłonność do oszczędzania, gospodarka zamknięta z budżetem państwa, stopa podatkowa netto, gospodarka otwarta z budżetem państwa, inwestycje, wielkość autonomiczna, wydatki państwa, podatki, eksport, import, bilans handlowy, popyt globalny, równowaga produkcji i popytu, równowaga makroekonomiczna, ilustracja graficzna, planowane wydatki równe faktycznej produkcji i faktycznemu dochodowi, warunek równowagi, luka inflacyjna, luka deflacyjna, mnożnik, paradoks zapobiegliwości, mnożnik zrównoważonego budżetu, pieniądz, banki, polityka pieniężna, funkcje pieniądza, środek wymiany i płatności, jednostka rozrachunkowa, środek przechowywania wartości (tezauryzacji), pieniądz gotówkowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz towarowy, pieniądz symboliczny, niby pieniądz, karty kredytowe, agregaty pieniężne, bank centralny, banki komercyjne, mnożnik kreacji pieniądza, podaż pieniądza, rezerwy obowiązkowe, stopa dyskontowa, operacje otwartego rynku, popyt na pieniądz, obligacje, koszty i korzyści trzymania pieniądza, koszt alternatywny, koszt krańcowy, motywy trzymania pieniądza, motyw transakcyjny, motyw przezorności, motyw portfelowy, równowaga na rynku pieniądza, mechanizm powrotu do punktu równowagi, zmiany stanu równowagi, model IS-LM, popyt globalny a stopa procentowa, mechanizm transmisyjny, efekt tłumienia, efekt wypierania, krzywa IS, nachylenie krzywej IS, przesunięcia krzywej IS, krzywa LM, nachylenie krzywej LM, przesunięcia krzywej LM, równowaga w modelu IS-LM, polityka fiskalna, polityka pieniężna, model klasyczny, model keynesowski, makroekonomiczna krzywa popytu, przesunięcia krzywej popytu globalnego, krótkookresowa krzywa podaży globalnej, wstrząs popytowy.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz