Begg Makro

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 18032
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Begg Makro - strona 1 Begg Makro - strona 2 Begg Makro - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie zawiera 70 stron i zostały w nim poruszone takie tematy jak: dochód narodowy, ruch okrężny w gospodarce, Produkt Krajowy Brutto, Produkt Narodowy Brutto, Dobra finalne, dobra pośrednie, wartość dodana, metody liczenia PKB, dochód narodowy, dochód nominalny i realny, sposoby obliczania PKB w Polsce, równowaga makroekonomiczna, konsumpcja i oszczędności, gospodarka zamknięta bez państwa, konsumpcja, oszczędności, gospodarka zamknięta z budżetem państwa, gospodarka otwarta z budżetem państwa, inwestycje, wydatki państwa i podatki, eksport i import, popyt globalny, równowaga produkcji i popytu, mnożnik, przykład liczbowy mnożnika, paradoks zapobiegliwości, mnożnik zrównoważonego budżetu, pieniądz, banki, polityka pieniężna, rodzaje pieniądza, agregaty pieniężne, Bank Centralny, banki komercyjne, mnożnik kreacji pieniądza, podaż pieniądza, kontrola podaży pieniądza, popyt na pieniądz, koszty i korzyści trzymania pieniądza, motywy trzymania pieniądza, równowaga na rynku pieniądza, mechanizm powrotu do punktu równowagi, zmiany stanu równowagi, model IS - LM, popyt globalny a stopa procentowa, rynek dóbr a rynek pieniądza, efekt wypierania, krzywa IS, krzywa LM, równowaga w modelu IS - LM, polityka fiskalna a krzywa IS, polityka pieniężna a krzywa LM, efekt wypierania a model IS - LM, model klasyczny a model keynesowski, makroekonomiczna krzywa popytu, przesunięcia krzywej popytu globalnego, pełne wypieranie w modelu klasycznym, krótkookresowa krzywa podaży globalnej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz