bank centralny, a komercyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 462
Wyświetleń: 9226
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
bank centralny, a komercyjny - strona 1 bank centralny, a komercyjny - strona 2 bank centralny, a komercyjny - strona 3

Fragment notatki:

Ma objętość 25 stron zapisanych w formacie doc. Jaka jest różnica pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi, co to jest bank centralny, jakie są różnice pomiędzy bankami centralnymi w europie. O tym wszystkim możecie poczytać w notatce, a to dopiero początek. Inne tematy poruszone to: funkcje Banku Centralnego, Bank centralny, a podaż pieniądza, zdolność kredytowa banków operacyjnych, rezerwy obowiązkowe, stopa rezerw obowiązkowych, stopa redyskontowa, operacje otwartego rynku, transakcje depozytowo-kredytowe, kontrola udzielanych kredytów i stóp procentowych, perswazja, system bankowy, grupy banków. Jeśli myślicie że to już wszystko to się grubo mylicie. Wspaniały autor notatki pomyślał jeszcze aby opisać: narodowy Bank Polski, organy NBP, Prezes NBP, Rada Polityki Pieniężnej, Zarząd NBP, Obowiązki NBP, nałożone przez ustawę prawo dewizowe, Budżet państwa a NBP, Formy finansowania budżetu przez bank centralny, Polityka pieniężna banku centralnego. No to by było a tyle jeśli chodzi o banki centralne, ale w temacie są jeszcze banki komercyjne przejdźmy więc do ich omawiania. Banki komercyjne to takie które każdy zna - żart, w środku notatki wszystko jest opisane jak należy według definicji, a nie potocznym językiem. Co możemy powiedzieć na temat banku komercyjnego, jaką mamy na ten temat wiedzę. W notatce opisane są: funkcje banku komercyjnego, zakres działalności banku, podstawowe kryterium podziału, certyfikat depozytowy, rodzaje banków, do banków specjalistycznych zalicza się, charakterystyka banków w Polsce, stosunki kredytowe między bankami i jednostkami gospodarczymi. Czy to już wszystko wygląda na to, że tak aczkolwiek istnieje duże prawdopodobieństwo że znajdzie się w środku jakiś temat nie poruszony w opisie. Zachęcam do ściągnięcia.

Różnica pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi.
Bank centralny
Bank centralny jest to instytucja państwowa. Jej zadaniem jest prowadzenie polityki pieniężnej kraju i emisja pieniądza. Najczęściej najważniejszym zadaniem banku centralnego jest dbałość o stabilność cen czyli przeciwdziałanie narastaniu inflacji i o wartość pieniądza. Bank centralny jest regulatorem obiegu pieniężnego wewnątrz kraju i równoważy bilans płatniczy. Jest również bankierem państwa: udziela rządowi państwa kredytu, obsługuje dług państwowy i prowadzi kasową obsługę budżetu. Jego obowiązkiem jest dbanie o stabilność waluty narodowej, oddziaływanie na gospodarkę narodową, aby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu narodowego oraz spadek bezrobocia. Bank banków jest rezerwowym bankiem dla banków komercyjnych. Tworzy dwa rodzaje pieniądza:
banknot-pieniądz gotówkowy,
pieniądz żyrowy
Banki centralne w krajach Unii Europejskiej są całkowicie niezależne, ponieważ jest to jeden z warunków członkowstwa w Unii Europejskiej. Inaczej mówiąc bank centralny ma obowiązek realizować swój cel statutowy jakim jest dbałość o wartość pieniądza, a politycy i rząd nie mogą wpływać na jego decyzje nawet jeżeli się z nimi nie zgadzają. Politycy chcą zyskać popularność wśród wyborców, a rząd dąży do szybkiego wzrostu gospodarczego i spadku bezrobocia, bank centralny chce, aby temu wzrostowi nie towarzyszyła zbyt wysoka inflacja. Takie podejście bierze się stąd, że w dłuższej perspektywie czasu stabilny pieniądz i niska inflacja przyczyniają się do szybkiego wzrostu PKB.
Banki centralne różnią się w podejściu do polityki pieniężnej. Różnicę można wykazać porównując najważniejsze banki centralne świata- Europejski Bank Cent

(…)

… pieniądza jest częściowo zobowiązaniem banku centralnego, a częściowo zobowiązaniem banków. Bank centralny może wpływać na podaż pieniądza poprzez zmianę bazy monetarnej (jest to ilość gotówki jaką bank centralny dostarcza bankom i sektorowi pozabankowemu) lub mnożnika kreacji pieniądza (jest to wielokrotność jaką stanowi podaż pieniądza w stosunku do bazy monetarnej).
Zdolność kredytowa banków…
…, który banki utrzymałyby w każdych warunkach, powstaje efekt polegający na ograniczeniu zakresu kreacji wkładów bankowych, obniżeniu wartości mnożnika kreacji pieniądza oraz zmniejszeniu podaży pieniądza przy każdym poziomie bazy monetarnej. Podniesienie stopy rezerw obowiązkowych spowoduje:
zmniejszenie podaży pieniądza i mnożnika kreacji pieniądza,
ogranicza możliwość ekspansji kredytowej banków,
obniża…
… centralny może skłonić banki komercyjne do dobrowolnego utrzymania dodatkowej rezerwy gotówki. Wkłady bankowe są mniejszą wielokrotnością rezerw gotówkowych banków, mnożnik kreacji pieniądza obniża się, a podaż pieniądza jest mniejsza dla każdej wielkości bazy monetarnej. Zmiany wysokości stopy dyskontowej mogą zatem spowodować zmianę podaży pieniądza. Operacje otwartego rynku
Operacje otwartego rynku występują wtedy, kiedy bank centralny zmienia wielkość bazy monetarnej, kupując lub sprzedając papiery wartościowe na otwartym rynku. Podaż pieniądz jest to iloczyn bazy monetarnej i mnożnika kreacji pieniądza, więc operacje otwartego rynku wpływają na wielkość podaży pieniądza. Operacje otwartego rynku są najważniejszym kanałem za pośrednictwem którego bank centralny oddziałuje na podaż pieniądza. Bank…
… pieniężnej. Różnicę można wykazać porównując najważniejsze banki centralne świata- Europejski Bank Centralny i System Rezerwy Federalnej.
Europejski Bank Centralny uważa, że zmiany ilości pieniądza w obiegu nie mogą istotnie wpłynąć na tempo wzrostu gospodarczego. W ten sposób narzędzi polityki pieniężnej nie powinno się używać w celu prowadzenia bieżącej polityki gospodarczej dla regulowania koniunktury…
…, czyli takie, które realizują wszystkie podstawowe operacje, i wyspecjalizowane, czyli koncentrujące się na określonych operacjach.
Do banków komercyjnych należą banki hipoteczne, zgodnie z przepisami koncentrujące się na udzielaniu kredytów zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Banki komercyjne odgrywają kluczową rolę w polskim systemie bankowym. Przypada na nie około 94% depozytów zebranych przez wszystkie banki…
… charakter kompleksowy. Jest to takie rozwijanie usług bankowych, przy utrzymaniu zasady rentowności banku, które nie pogorszyłoby jego płynności, nie naruszyło obowiązujących przepisów i zachowało zaufanie klientów.
Rodzaje banków
Podział ze względu na rodzaj prowadzonej działalności:
banki uniwersalne- instytucje, które dokonują wszystkich czynności bankowych bez ograniczeń w ich działalności; obsługują…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz