Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

note /search

Przestepstwa i wykroczenia gospodarcze

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3325

Ponadto sprawca obejmuje świadomością to, że nadużywa uprawnień lub niedopełnia obowiązków a przez to wyrządza szkodę majątkową danej osobie jednak na takie zachowanie się godzi. O umyślności zachowania polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie o...

Bezrobocie - zatrudnienie

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3409

Dwa pliki omawiają następujące zagadnienia:a zatrudnienie, płaca realna, struktura ludności w wieku produkcyjnym, metoda wykorzystywana w statystyce urzedów pracy, metoda wykorzystywana w badaniach aktywności ekonomicznej ludności( bael ), zasoby i strumienie, wielkość zasobu bezrobocia, typy bezro...

Budżetowanie działalności przedsiębiorstw - standardy kosztów bezpośre...

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3479

Ma objętość 21 stron zapisanych w formacie doc. Notatka szczegółowo wyjaśnia zagadnienia: budżetowanie działalności przedsiębiorstw, metody budżetowania, struktura budżetu wiodącego ? rysunek przestawiający przepływ, budżet produkcji - liczne tabelki wzory, budżet materiałów bezpośrednich, budżet ...

Ochrona własności intelektualnej

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 7140

Ochrona własności intelektualnej. Podstawy prawa. Niektóre pojęcia prawne, definicje. Internet, informacje, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe, prawo własności przemysłowej. Norma prawna, przepis prawny, konwencja międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie. Prawo cywilne, pojęcia prawa cyw...

Zarządzanie kapitałem

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1911

Jest przejrzysta. Co znajdziecie w środku, oto zbiór pojęć: funkcje i elementy zarządzania finansowego, wartość pieniądza w czasie, odsetki proste, odsetki złożone(wzór), kapitalizacja ciągła, stopa procentowa, wartość przyszła i obecna przepływów pieniężnych, renta zwykła., renta należna, renty wi...

Bank centralny, a komercyjny

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 686
Wyświetleń: 9828

Ma objętość 25 stron zapisanych w formacie doc. Jaka jest różnica pomiędzy Bankiem Centralnym a bankami komercyjnymi, co to jest bank centralny, jakie są różnice pomiędzy bankami centralnymi w europie. O tym wszystkim możecie poczytać w notatce, a to dopiero początek. Inne tematy poruszone to: funk...

PKB

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Makroekonomia
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3528

Ekonomia, nauka społeczna zajmująca się badaniem sposobów gospodarowania społeczeństw w warunkach nieograniczoności ludzkich potrzeb i ograniczoności czynników produkcji, służących wytwarzaniu dóbr i usług zaspokajających te potrzeby. Ekonomia stara się odpowiedzieć na trzy zasadnicze pytania: co p...

Gospodarka regionalna - pytania

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Gospodarka regionalna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1673

Prowadzący to dr Mirosław Geise. Notatka liczy 3 strony. Dzięki niej poznamy takie pojęcia, jak: martwe pola, zderzak koniunktury, nierywalizacyjność dobra publicznego, istota aktywów specyficznych, rozwój endogeniczny. GOSPODARKA REGIONALNA...

Organizacje międzynarodowe - Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2366

in. zagadnienia takie jak: organizacje międzynarodowe i ich rodzaje, ONZ – struktura i działalność, organizacja wyżywienia i rolnictwa FAO, międzynarodowy fundusz walutowy, grupa banku światowego, formy integracji gospodarczej, wspólnota francuska. ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE Organizacje międzyna...

Finanse publiczne - Kategoria potrzeb zbiorowych

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2639

Pojęcie FINANSE obejmuje wszelkie operacje finansowe przeprowadzane za pomocą pieniądza Finanse publiczne dotyczą gospodarowania środkami pieniężnymi przez państwo, samorządy i inne jednostki sektora finansów publicznych. „PUBLICZNE” należy rozumieć jako powszechne, jawne, przeznaczone dla ogółu. ...