Ochrona własności intelektualnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 7147
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona własności intelektualnej - strona 1 Ochrona własności intelektualnej - strona 2 Ochrona własności intelektualnej - strona 3

Fragment notatki:

Ochrona własności intelektualnej. Podstawy prawa. Niektóre pojęcia prawne, definicje. Internet, informacje, prawa autorskie, prawa osobiste, prawa majątkowe, prawo własności przemysłowej. Norma prawna, przepis prawny, konwencja międzynarodowa, ustawa, rozporządzenie. Prawo cywilne, pojęcia prawa cywilnego. Patenty i inne prawa własności przemysłowej. Majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne. Pojęcie własności intelektualnej. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Twory prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz bazy danych, także podlegające ochronie prawnej: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne, odmiany roślin. Wiedza, wartości intelektualne. Zespół norm regulujących zachowania społeczne wobec indywidualnych , dotychczas nie spotykanych przejawów umysłu ludzkiego efektem czego jest powstanie oryginalnego dzieła w sferze kultury duchowej lub materialnej. Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych. Biuro międzynarodowe dla ochrony własności przemysłowej. Projekt wynalazczy. Internet a prawo autorskie. Internet a umowy na odległość. Zwrot towaru, wsparcie techniczne. Bazy danych, ochrona baz danych. Kontrola produkcji nośników optycznych. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Komisja Prawa Autorskiego. Fundusz Promocji Twórczości.

Wyższa Szkoła Gospodarki
W BYDGOSZCZY
2007/2008
Temat wykładu: OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.
Wykładowca: dr Grzegorz Michniewicz
Wykład trzeci: Inne zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej
Internet a prawo autorskie
Internet - ogólnoświatowa łączność za pomocą komputerów daje niespotykane dotychczas możliwości w zakresie zasięgania informacji lub też wyszukiwania wiadomości zarejestrowanych w systemie multimedialnym oraz do kopiowania i przechowywania tych danych.
Internet stwarzając możliwość zamieszczania niektórych publikacji na swoich stronach powoduje pewnego rodzaju zagrożenia wynikające z nieuprawnionego korzystania z tych zasobów. Oczywiście, każdy zamieszczający swoje publikacje musi zdawać sobie sprawę z tego, że sieć internetowa jest ogólnodostępna a co za tym idzie nie może mieć pełnej kontroli nad wykorzystaniem jego dóbr intelektualnych. Jednak nie chodzi o to aby ktokolwiek nie skorzystał z prac opublikowanych na stronach internetowych a jedynie o to aby te prace nie były wykorzystywane do celów komercyjnych przez inne osoby, które sprzedawałyby je. Ochronie wartości intelektualnej, która nie ogranicza się przecież do ochrony prac zamieszczanych na stronach WWW, ale rozszerza taką ochronę na jeszcze inne wartości wytworów umysłu ludzkiego służy kilka ustaw.
Jak wspomniano niekiedy korzystanie z Internetu może spowodować naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych. Dzieje się tak wówczas, gdy sięgamy po utwory chronione tymi prawami bez zgody osoby uprawnionej do ich dysponowania. Jest to działanie zabronione a ponadto zagrożone karą ograniczenia czy też nawet pozbawienia wolności, w niektórych przypadkach, nawet do lat 5.
Za karalne, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, uważa czyny polegające na rozpowszechnianiu i utrwalaniu cudzego utworu bez upoważnienia. W związku z tymi zakazami i zagrożeniami nasuwa się pytanie: kiedy i na jakich zasadach można korzystać z zamieszczonego w Internecie utworu by nie narazić się na odpowiedzialność karną i cywilną?
Ponieważ Internet zawiera duży zasób informacji ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz