Organizacje międzynarodowe - Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2366
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje międzynarodowe - Organizacja Wyżywienia i Rolnictwa FAO - strona 1

Fragment notatki:

in. zagadnienia takie jak: organizacje międzynarodowe i ich rodzaje, ONZ – struktura i działalność, organizacja wyżywienia i rolnictwa FAO, międzynarodowy fundusz walutowy, grupa banku światowego, formy integracji gospodarczej, wspólnota francuska.

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE
Organizacje międzynarodowe i ich rodzaje
Istotne cechy organizacji międzynarodowych
Powstanie pierwszych organizacji międzynarodowych (XIX w.)
Rozwój organizacji międzynarodowych w świecie (XX w.)
Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
AD.1 Cechy podstawowe
Struktura
Udział partnerów z różnych krajów (min. dwa)
Ponadnarodowy charakter tzn. organizacja nie jest organizacją żadnego innego państwa
Akceptacja struktury i działania członków
AD.2 Przyczyny powstania
Organizacje międzynarodowe zaczęły powstawać w momencie kiedy zorientowano się, że coraz większej ilości problemów nie może rozwiązać jedno państwo. Problemy te związane były z rozwojem nauki i techniki. W wieku XX zaczęły powstawać pierwsze organizacje międzynarodowe, z potrzeby wykraczania pewnych problemów ponad granice państwa.
Pierwsze organizacje międzynarodowe
Międzynarodowy Związek Telegraficzny (1865)
Siedziba: Genewa
Dziś ITU Międzynarodowa Unia Telegraficzna (Internatinal Telegrafic Union) Światowa Organizacja Meteorologiczna (1873)
Siedziba: Genewa
Dziś: Światowa Organizacja Meteorologiczna
Międzynarodowa Organizacja Pracy (ILO) (1919)
Siedziba: Genewa
Liga Narodów
Powstała na podstawie Traktatu Wersalskiego (pokojowy)
Siedziba: Genewa
Została utworzona z grupy krajów europejskich
Początkowo 42 państwa
Nie spełniała oczekiwań z różnych powodów (np. Stany Zjednoczone się izolowały; Niemcy nastawiały się na wojnę - od 1933 r państwo dyktatorskie, władzę objął Hitler; Włochy za rządów Mussoliniego faszystowskie próbowały kolonizować Etiopię na co Liga nie wyrażała zgody, wystąpiły w związku z tym z Ligii; Związek Radziecki został wyrzucony z Ligii na skutek agresji na Polskę i Finlandię)
W 1946 LN została rozwiązana
Konferencja w San Francisco 1945 - spotkanie krajów członkowskich ONZ (nazwy jeszcze nie znano); utworzenie ONZ (wtedy Narodów Zjednoczonych)
Do ONZ nie należały kraje które przegrały II WŚ (Niemcy, Włochy)
Założono że w ONZ mogą być tylko te kraje, które były w stanie wojny z Niemcami ok. 50 państw Państwa które chciały należeć do ONZ wypowiedziały wojnę Niemcom już w momencie kiedy było wiadomym, że Niemcy przegrali tę wojnę
Sprawa Polski: nie było wątpliwości, że jesteśmy po stronie wygranej, ale w tym okresie Polska była pod reżimem Związku Radzieckiego. Nie było też kogo wysłać jako delegata Polski, uczestnicy konferencji nie wiedzieli tez który rząd zaprosić - londyński (Sikorski) czy warszawski (pod reżimem ZSRR). Zostawiono więc miejsce na Karcie Narodów Zjednoczonych, aby w przyszłości ktoś ją podpisał. Zrobił to Oskar Lange po powstaniu Rządu Jedności Narodowej w Polsce. Polska stała się 51 członkiem ONZ.


(…)

… wejścia
Wniosek o przyjęcie państwa wpływa do Rady Bezpieczeństwa ONZ
Kidy Rada bezpieczeństwa zgadza się na kandydaturę, wniosek przechodzi na arenę „otwartą” (pozostałe państwa)
Niemcy (NRD, RFN) bardzo długo nie weszły do ONZ. Związek Radziecki nie zgadzał się na wejście RFN, natomiast państwa zachodnie na wejście NRD. W 1972 roku wpłynął kolejny wniosek włączenia Niemiec do ONZ. Tym Razem ZSRR…
…, Holandia, Luksemburg, Niemcy oraz Włochy)
w 1958 w Rzymie podpisano porozumienie o powołaniu EWG oraz EURATOM`u - te trzy struktury połączono we Wspólnotę Europejską
na wschodzie utworzono Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) z siedziba w Moskwie - 1953 - Polska, Rumunia, Czechosłowacja, Węgry, Rosja We Wspólnocie Europejskiej początkowo nie było Wielkiej Brytanii. W 1961 odbyło się posiedzenie…
… Własności Intelektualnej
powstała w 1974 r. - status org, wysp.
Zajmuje się ochrona własności przemysłowej, intelektualnej, technicznej, literackiej, autorskiej
Należy do niej 180 państw Budżet ok. 300 mln
Siedziba: Genewa
Międzynarodowa Korporacja Finansowa IFC
Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego ICAO (Genewa)
Powszechny Związek Pocztowy (UPU)
Światowa Organizacja Zdrowia WHO (Wiedeń)
Bank…
… mieć wspólne cele gospodarcze i upodabniać względem siebie tę politykę (np. polityka celna)
Jeżeli trzy powyższe warunki są spełnione można rozpocząć proces integracyjny.
Państwa integrujące mogą sobie założyć, że integracja następuje do pewnego punktu
Formy integracji gospodarczej:
- strefa wolnego handlu - np. CEFTA (Bułgaria, Rumunia, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia) polega na tym, że kraje ustalają, że między sobą handlują bezcłowo i prowadzą indywidualną politykę celną wobec krajów trzecich
- unia celna - handel bezcłowy + wspólna polityka celna wobec krajów trzecich
- wspólny rynek - handel bezcłowy + wspólna polityka celna wobec krajów trzecich + swobodny przepływ czynników produkcji
- unia gospodarcza i walutowa - wprowadzenie wspólnej waluty
pełna unia ekonomiczno-polityczna - tzn…
…. z państw powstaje nowe pastwo np. USA
Integracja Europejska
po II wojnie świtowej zaczęły pojawiać się idee integracyjne
pierwszym krokiem było utworzenie w 1945 organizacji Benelux (Belgia, Holandia, Luksemburg) - unia celna
idea Churchilla utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy
w 1951 w Paryżu powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali EWWiS - znalazło się w niej 6 Europejskich państw (Belgia, Francja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz