Gospodarka regionalna - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka regionalna - pytania - strona 1

Fragment notatki:

Prowadzący to dr Mirosław Geise. Notatka liczy 3 strony.

Dzięki niej poznamy takie pojęcia, jak: martwe pola, zderzak koniunktury, nierywalizacyjność dobra publicznego, istota aktywów specyficznych, rozwój endogeniczny.

GOSPODARKA REGIONALNA
Grupa nr3
1.W najnowszych ujęciach celem działania władz regionalnych jest kreacja nowych zasobów, raczej specyficznych i unikatowych dla danego układu przestrzennego.
2.Dysjunkcja funkcjonalna powoduje martwe pola
3.Władze lokalne powinny prowadzić sprawy tak aby wypełnić określoną wiązkę celów społeczno-ekonomicznych oraz utrzymać je w długim czasie.
4.Wyjaśnij istotę aktywów specyficznych:
Oznacza to konstruowanie sieci powiązań „sąsiedzkich” poprzez rozwijanie współpracy dążeniu do skorzystania z quasi-renty relacyjnej w bliskiej przestrzeni.
5.Różne kombinacje lokalne przekazywania informacji umożliwiają przede wszystkim cyrkulację wiedzy milczącej uwieńczonej w pamięci terytorium. Taka wiedza, informacja nie jest skodyfikowana i nie podlega mechanizmom rynkowym.
6.Wymień społeczne czynniki rozwoju lokalnego oraz określ ich pochodzenie:
1. Potrzeby i wartości
2. Aspiracje mieszkańców i organów przedstawicielskich
3.Stosunki międzyludzkie
4.Stosunek do reform, innowacji i postępu technicznego
5. Przedsiębiorczość prywatna
6. Stosunek władz lokalnych do przedsiębiorczości7.Rynek smal biznesu pełni role „zderzaka koniunktury” . Spadek zatrudnienia dotyczy właśnie tego segmentu rynku. Rosnące wymagania stawiane przez wymuszają na pozostałych redukcje kosztów, w tym zwłaszcza wynagrodzeń.
8.Barjery rozwoju lokalnego o charakterze zewnętrznym to głównie te związane z trudną sytuacją ekonomiczną państwa , co znajduje wyraz w skromnym alimentowaniu dochodów lokalnych lub wynikających z polityki gospodarczej centrum, która może sprzyjać rozwojowi lokalnemu
9.Wymień wskaźniki społeczne określające spełnienie potrzeby: istnienie „ważnych innych”, pierwotne oparcie w grupie
% osób nie posiadających bliskich stosunków z innymi opartych na zaufaniu
% osób bez lub z małymi kontaktami społecznymi
% osób nie mających nikogo w razie potrzeby
10. Wyjaśnij cechy charakterystyczne dóbr publicznych (wspólna konsumowalność, niewyralizacyjność) Wspólna konsumowalność to cecha odróżniająca kategorie dobra publicznego od dobra prywatnego. Oznacza możliwość wspólnego użytkowania dobra.
Druga cecha to nierywalizacyjność dobra publicznego, czyli nie wyklucza się z możliwości użytkowania tej jednostki jakiegokolwiek faktycznego czy potencjalnego użytkownika.
Grupa nr4
1.Rozwój regionalny, lokalny nie jest pochodną tylko przyczyną rozwoju całego kraju
2.Istotą rozwoju lokalnego (regionalnego) jest założenie, że idea ta stwarza korzystne warunki do:
wykorzystania aktywności społeczności lokalnych,
autentycznego udziału społeczności lokalnych w kreowaniu procesów rozwoju i kontroli ich realizacji,


(…)

…. Wśród tych podatków występują takie co do których gminy mają pełne władztwo podatkowe oraz ograniczone. Te drugie nie mogą być regulowane na poziomie gminy, jedynie są pobierane, nie można dowolnie określać stopnia fiskalizmu. Do pierwszej grupy podatków zaliczamy:
podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów.
Do drugiej grupy zalicza się: karta podatkowa, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych
8.Istota ulg podatkowych: Ulgi są popularną formą premiowania za inwestycje i tworzenie miejsc pracy
9. Istnieją trzy metody reglamentacji dóbr publicznych dostarczanych przez sektor publiczny: opłaty za użytkowanie, zaopatrzenie po równo, kolejki

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz