Mikroekonomia - strona 46

note /search

Równowaga konsumenta w ujęciu teorii krzywych obojętności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Równowaga konsumenta w ujęciu teorii krzywych obojętności: Równowaga konsumenta, czyli optimum konsumenta - w ujęciu teorii krzywych obojętności jest wyznaczane poprzez złożenie linii budżetowych i krzywych obojętności konsumenta dla danych dóbr. Punkt E, to punkt równowagi konsumenta , który okreś...

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Temat: Stosowanie prawa Prawo stosują organy państwa, a stosowanie prawa polega na wydaniu decyzji konkretnych i indywidualnych na podstawie przepisów, które są generalne i abstrakcyjne: Indywidualny - jednostkowy Konkretny - szczegółowość opisów okoliczności i skutków Przestrzeganie prawa stoso...

Wolny rynek a kontrola cen

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 959

Wolny rynek a kontrola cen. Cena maksymalna i cena minimalna. Cena rynkowa (cena wolna) - cena ukształtowana w wyniku swobodnej gry sił rynkowych. Ceny regulowane - w niektórych sytuacjach państwo decyduje się na bezpośrednią ingerencję w mec...

Założenia modelu przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Założenia modelu przedsiębiorstwa. Gałąź - zbiór przedsiębiorstw wytwarzających ten sam produkt. Struktura (forma) rynku - opis zachowa kupujących i sprzedających na tym rynku. Główne struktury rynku - doskonała konkurencja, monopol pełny, oligopol

Sześć powodów ingerecji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

6 POWODÓW INGERENCJI - rodzajów zawodności : 1.)CYKLE KONIUKTURALNE Podniesienie podatków i ograniczenie wydatków z reguły zmniejsza PNB i podnosi ceny. Polityka państwa może albo pogłębić cykl koniunkturalny albo przeciwnie. Państwo ...

Amortyzacja - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

AMORTYZACJA zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia AMORTYZACJA jest kosztem ekonomicznym, ponieważ dotyczy zasobów zużywanych w procesie produk...

Analiza rynków, czynników produkcji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

ANALIZA RYNKÓW CZYNNIKÓW PRODUKCJI: RYNEK PRACY. -popyt na rynkach czynników produkcji jest popytem pochodnym, ponieważ wynika z popytu na produkty, do wytwarzania, których te czynniki są używane -aby stwierdzić jak duży będzie popyt przedsiębiorstwa na czynniki produkcji należy określić przyszłe ...

Argumenty przeciwko prywatyzacji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Argumenty przeciwko prywatyzacji W wielu krajach średnio lub słabo rozwiniętych szybka prywatyzacja stwarza nierówne szanse dla rodzimego przemysłu. Bogate koncerny z krajów wysokouprzemysłowionych wygrywają przetargi prywatyzacyjne ze względu na lepszą ofertę, jaką mogą złożyć. W niektórych sektor...

Bariery pozataryfowe - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

bariery pozataryfowe - występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodastw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ i usług -skali - wyeliminowanie trudności z pełnym zdyskontow...

Bilans płatniczy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

BILANS PŁATNICZY bilans płatniczy - usystematyzowane zestawienie wszystkich transakcji zawieranych pomiędzy mieszkańcami danego kraju a zagranicą. Wszystkie transakcje powodujące napływ waluty do kraju zapisać można w bilansie płatniczym na +, zaś odpływ waluty z kraju na - (odpowiednio - kredyt, d...