Bariery pozataryfowe - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bariery pozataryfowe - wykład - strona 1

Fragment notatki:

bariery pozataryfowe - występujące w poszczególnych krajach różnice ustawodastw lub stosowanych praktyk handlowych, które nie pozwalają na swobodny międzynarodowy przepływ i usług
-skali - wyeliminowanie trudności z pełnym zdyskontowaniem korzyści skali
-z nasilenia konkurencji - mniejszy zakres kontroli państwa niż dotąd + uzyskanie korzyści skali bez konieczności utrzymania w rynku tak samo dużego udziału, jak w swoim rynku krajowym
(problematyka fuzji - Dyrekcja ds.Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli)
Zamierzenia jednolitego aktu europejskiego:
- wolny rynek wewnętrzny
-zniesienie istniejących ograniczeń przepływów kapitałowych
-wyeliminowanie preferencji dla producentów krajowych (zakupy publiczne)
-harmonizacja stawek podatkowych
-zniesienie kontroli granicznej(opd warunkiem utrzymania zabezpieczeń podyktowanych względami socjalnymi,bezpieczeństwa)
Bariery pozataryfowe:różnice ustawodastw i praktyk ustrojowych w poszczególnych krajach, które nie pozwalają na swobodny przepływ towarów,dóbr i usług między krajami
Korzyści wynikające z budowy jednolitego rynku dla krajów ue:
-efektywna alokacja zasobów
-specjalizacja tych produktów ,które dany kraj wytwarza taniej, niż inni
-wzrost pkb
-zwiększenie mobilności siły roboczej
Prowadzenie działalności tam,gdzie stopa zysku jest największa
-intensywna wymiana wewnatrzgałęziowa
Kto zyska na zniesieniu barier pozataryfowych?
-eksporterzy dysponujący przewagą komparatywną,producenci towarów pracochłonnych w krajach o taniej sile roboczej(np.producenci obuwia z krajów południowej Europy- Grecja, Portugalia)
-w nowoczesnych gałęziach kraje północnej europy północnej, poprzez skupienie działalności na danym obszarze
Mogą konkurować z USA, np. W produkcji komputerów
Co zakłada unia walutowa?
-stale i niezmienne kursy walutowe w obrębie unii
-swobodę przepływu kapitału
-wspólną politykę pieniężną
Warunki wejścia do europejskiej unii walutowej?
-niska stopa inflacji
-niskie nominalne stopy procentowe
-stabilność nominalnego kursu walutowego w okresie dwóch lat poprzedzających wejście
-kontrola deficytu budżetowego oraz długu publicznego
Korzyści i koszty wejścia do EUW
-zmniejszenie kosztów transakcyjnych i czasu,zasobów zużywanych na wymianę walut
-likwidacja niepewności związanej z kursami walut
Koszty
-recesja(spadek eksportu,spadek płac)spowodowane zlikwidowaniem możliwości korekt kursowych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz