Amortyzacja - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Amortyzacja - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

AMORTYZACJA zwana inaczej zużyciem kapitału trwałego, jest miarą szybkości zmniejszania się wartości istniejącego zasobu kapitału w danym okresie będącego wynikiem jego fizycznego lub ekonomicznego zużycia
AMORTYZACJA jest kosztem ekonomicznym, ponieważ dotyczy zasobów zużywanych w procesie produkcji
DOCHÓD NARODOWY jest to produkt narodowy netto wytworzony w gospodarce. Oblicza się przez odjęcie amortyzacji od PNB w cenach czynników produkcji.
Dochód narodowy to ilość pieniędzy, jaką dysponuje na wydatki na dobra i usługi po odłożeniu odpowiedniej ilości pieniędzy
PNB w ujęciu nominalnym mierzy się w cenach bieżących tj. takich, które istniały w okresie, gdy osiągano składające się na PNB dochody
Realny PNB koryguje nominalny PNB o skutki inflacji i wyraża go w cenach istniejących pewnym okresie najczęściej określanym jako rok Bazowy lub podstawowy
Delator PNB jest to stosunek nominalnego PNB (w cenach bieżących)do PNB w ujęciu realnym (w cenach stałych) wyrażony w postaci wskaźnika Realny PNB jest prostym miernikiem fizycznym produkcji wytworzonej w gospodarce w roczna zmiana procentowa jego poziomu informuje o tempie wzrostu gospodarczego REALNY PNB per CAPITA jest to realny PNB podzielony przez liczbę mieszkańców kraju
Przy danym poziomie realnego PNB im większa jest liczba ludności tym mniejsza będzie liczba dóbr i usług przypadających na 1 osobę
Prosty miernik przeciętnego poziomu stropy życiowej w jakimś kraju
PNB znajduje zastosowanie jako miernik wielkości produkcji dóbr i usług w gospodarce, byłoby pożądane, aby rachunek PNB obejmował swym zasięgiem możliwie jak najszerszy obszar działalności gospodarczej W praktyce występują dwa problemy utrudniające włączenie całej produkcji do PNB PO PIERWSZE niektóre efekty uboczne gospodarczej działalności człowieka takie jak hałas, zanieczyszczenie środowa i korki drogowe wpływają na wzrost uciążliwości życia. Powinniśmy, zatem wprowadzić poprawkę na te efekty uboczne Istnieje również wiele pożądanych społecznie dóbr i usług, które nie są wliczone do PNB, ponieważ nie są one objęte transakcjami rynkowymi i brak jest ich mierników wartości.
Szacuje się wprawdzie wartości pozostałe w efekcie tego rodzaju działalności. Ale przy założeniach o wysokim stopniu umowności. W konsekwencji Wyniki tych szacunków mieszczą się w bardzo szerokim przedziale od 3 % do 25% PNB Wskaźnik dobrobytu ekonomicznego netto DEN wskaźnik ten koryguje PNB Tak, aby stało się ono bardziej adekwatnym miernikiem poziomu dobrobytu w danym kraju.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz