Rachunek dochodu narodowego - PKB per capita

Nasza ocena:

5
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2135
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek dochodu narodowego - PKB per capita - strona 1 Rachunek dochodu narodowego - PKB per capita - strona 2 Rachunek dochodu narodowego - PKB per capita - strona 3

Fragment notatki:

Temat II. Rachunek Dochodu Narodowego - Sztuka Mierzenia Produkcji. Sposoby mierzenia aktywności rynkowej gospodarki: Wartość wytworzonych dóbr - ile przyniósł każdy etap produkcji
Dochody czynników produkcji - ile praca, ziemia i kapitał uzyskały dochodu
Wydatki na dobra finalne - ile konsumenci wydali na produkty
Każda z metod daje taki sam wynik, jednak nie możemy ich sumować, by nie liczyć dwa razy tych samych wartości.
Unikanie podwójnego liczenia (pomocne pojęcia) Wartość dodana - to przyrost wartości danego dobra w wyniku określonego procesu produkcyjnego. Np.: kupuje przyczepę zrzynków tartacznych za 1350 zł, ten je na długość 30 cm i sprzedaję w m 3 jako opał za 3500 zł.
Dobro finalne - nabywane przez ostatecznego użytkownika (konsumenta)
Dobro produkcyjne (kapitałowe) - nabywane przez producenta
Dobro pośrednie - dobro częściowo przetworzone przeznaczone do dalszej produkcji. Produkt Krajowy Brutto - PKB PKB - to miara produkcji wytworzonej przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju, niezależnie od tego kto jest ich właścicielem. (jeżeli mierzymy PKB w kraju „A” to bierzemy pod uwagę wartości na terenie tego kraju)
Sposoby mierzenia Produktu Krajowego Brutto - PKB
Krajowe i zagraniczne czynniki produkcji
Wydatki na dobra finalne do których zaliczany wydatki na: Konsumpcje (C) i wydatki na Inwestycje (I)
PKB = Y = C + I I - Inwestycje czyli dobra kapitałowe nabywane przez przedsiębiorstwa C - Konsumpcja czyli dobra finalne nabywane przez ostatecznych użytkowników Y - suma wydatków na Konsumpcje (C) i Inwestycje (I) lub suma produkcji i dochodów
Oszczędności (S) rozumiane jako niewykorzystana część dochodu, która jest Inwestowana (I) S = I czyli możemy powiedzieć, że Y = C + S Y = C + I czyli możemy powiedzieć, że Y = C + S a zatem Y to suma Konsumpcji i Oszczędności
Udział państwa w dochodzie narodowym
Dochody państwa pochodzą z podatków bezpośrednich (Td) i podatków pośrednich (Te) Podatki bezpośrednie (Td) - od dochodów
Podatki pośrednie (Te) - od wydatków
Wydatki państwa dzielimy na:
Wydatki na dobra i usługi (G) - infrastruktura komunikacyjna, autostrady, szkoły, szpitale, parki, ścieżki rowerowe (nowe dobra inwestycyjne zwiększające PKB - angażujące firmy)
Wydatki transferowe (B) - zasiłki, renty, emerytury, finansowanie deficytowych przedsiębiorstw, w zamian za wydatki transferowe (B) nie powstają żadne dobra i usługi, zatem im większe są wydatki na (B) tym więcej pieniędzy jest wydanych bezproduktywnie
PKB w cenach rynkowych jest miarą produkcji krajowej łącznie z podatkami pośrednimi na dobra i usługi Y = C + i + G


(…)

… i utrzymania istniejącego zasobu kapitału na dotychczasowym poziomie.
Czy Realny PKB jest miernikiem dobrobytu? - NIE
Realny PKB jest miernikiem aktywności gospodarczej Kraje posiadające wysoki PKB: Chiny, USA, Japonia, Niemcy
Realny PKB per capita
Realny PKB per capita - to realny PKB podzielony przez liczbę mieszkańców danego kraju. Jest to Realny Produkt Narodowy Brutto przypadający na jednego mieszkańca
Realny PKB per capita jest miernikiem poziomu życia - NIE jest jednak miernikiem dobrobytu. (ważne są porównania międzynarodowe)
Realny PKB per capita to miara przetrwania
PKB jako miernik dobrobytu?
PKB nie jest miernikiem dobrobytu, byłby nim gdyby następujące czynniki:
Plagi (zatłoczenie, zanieczyszczenie, hałas)
Prace domowe
Szara strefa
Czas wolny
Sposób funkcjonowania gospodarki - model ruchu…
… bezpośrednich i płatności transferowych. Gospodarstwa domowe mogą je przeznaczyć na wydatki (C) i oszczędności (I). YD = Y + B - Td Konstruowane są z rozporządzanych dochodów cząstkowych.
Produkt Narodowy Brutto - PNB
Produkt Narodowy Brutto - jest miarą całkowitego dochodu osiągniętego przez obywateli danego kraju niezależnie od miejsca świadczenia usług przez czynniki produkcji. Możemy zatem przyjąć, że Produkt Narodowy Brutto = Produktowi Krajowemu Brutto + dochody netto z tytułu własności za granicą
Można przyjąć założenie, że PNB = PKB gdy Z = X (import = exportowi)
Nominalny i Realny PNB (Produkt Narodowy Brutto)
Nominalny PNB - mierzy się w cenach bierzących, czyli takich, które istniały w okresie tworzenia dóbr i usług wliczanych do PNB.
Realny PNB lub inaczej PNB w cenach stałych - koryguje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz