Popyt i suma wydatków - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1155
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Popyt i suma wydatków - wykład - strona 1 Popyt i suma wydatków - wykład - strona 2

Fragment notatki:

CENA, WIELKOŚĆ POPYTU I SUMA WYDATKOW. Skoro obniżka wysokiej ceny (przy której popyt jest elastyczny) zwiększa sumę wydatków, zaś obniżka niskiej już ceny (przy której popyt jest mało elastyczny)
zmniejsza te sumę, to niewątpliwie istnieje jakiś pośredni poziom ceny, przy którym jej obniżka nie wpłynie na wielkość wydatków- w którym elastyczność popytu jest równa -1.
Ceny biletów na mecze piłki nożnej.
1.)Gdy przesuwamy się po krzywej popytu, suma wydatków w pewnym momencie przestaje się zwiększać. Następuje to przy cenie, przy której elastyczność popytu jest równa -1.
2.)Najważniejsze -suma wydatków, czyli wielkość wpływów ze sprzedaży, osiąga maksimum w punkcie odpowiadającym elastyczności popytu równej -1.
To bardzo ważna informacja praktyczna dla przedsiębiorstw i organizacji.
INNE PRZYKŁADY ZASTOSOWAN ELASTYCZNOŚ CI CENOWEJ POPYTU Opłaty za przejazd metrem
Jeżeli mamy elastyczność popytu, to wiemy, w jakim kierunku należałoby zmienić wysokość opłat za przejazd, aby zwiększyć przychody metra.
Popyt na przejazdy metrem jest elastyczny względem ceny, to podwyżka opłat za przejazd zmniejszy sumę przychodów metra.
Aby zwiększyć wpływy metra, należy obniżyć wysokość opłaty za przejazd.
Gdyby natomiast popyt na przejazdy był nieelastyczny, wówczas celowa byłaby podwyżka cen biletów.
Pierwszy „szok naftowy”
W 1973-1974 kraje OPEC doprowadziły do czterokrotnego wzrostu cen ropy.
Popyt na ropę był wówczas bardzo nieelastyczny, około -0.1.
Użytkownicy ropy mieli bardzo ograniczone możliwości zastąpienia jej innym surowcem.
Mróz na plantacjach kawy
Przymrozki w Brazylii w 1977,będącej największym w świecie producentem kawy, spowodował zmniejszenie jej podaży. Ceny kawy znacznie wzrosły.
Jeżeli popyt jest nieelastyczny, to suma wydatków i suma wpływów ze sprzedaży zwiększą się wraz ze wzrostem ceny.
Zamiast uderzyć w producentów kawy, mróz w istocie rzeczy wyszedł im na dobre.
Ten przykład wskazuje na duże znaczenie gustów konsumentów.
Rolnicy wobec nieurodzaju
Jeśli mianowicie popyt na pewne produkty rolne jest nieelastyczny, to rolnicy mogą osiągnąć wyższe dochody w latach nieurodzaju niż w latach obfitych urodzajów.
Dlaczego rolnicy nie porozumieją się jak kraje OPEC?
W zbiorowym interesie producentów byłoby zmniejszenie podaży. Jeśli jednak ogień zniszczył część plonów pojedynczego rolnika, to tylko ten rolnik poniesie straty.
Zasady, które dotyczą pojedynczego podmiotu gospodarującego, mogą nie mieć zastosowania do ogółu podmiotów. Podobnie prawa odnoszące się do ogółu nie musza mieć zastosowania do każdej jednostki z osobna.


(…)

… okresie użytkownicy samochodów zdołali ograniczyć zużycie paliwa w dużo większym stopniu, niż było to możliwe od razu)
Elastyczność cenowa popytu jest niższa w krótkim okresie, a wyższa w okresie długim.
(wyjątek: nałogowi palacze nie są w stanie ograniczyć palenia w odpowiedzi na podwyżkę cen papierosów)
Jak długi jest „długi okres”?
Krotki okres - następujący bezpośrednio po zmianie cen.
Długi okres…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz