Reakcje popytu na zmiany cen - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje popytu na zmiany cen - omówienie  - strona 1 Reakcje popytu na zmiany cen - omówienie  - strona 2 Reakcje popytu na zmiany cen - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Dr Łukaszewicz - Ekonomia
5. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów.
Aby podjąć rozsądną decyzją o wysokości ceny, trzeba przeprowadzić badania empiryczne, pozwalające określić elastyczność cenową popytu na dany towar.
Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych.
Mieszana elastyczność popytu mierzy reakcje popytu na jedno dobro wywołaną zmianą ceny dobra pokrewnego.
Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność miedzy zmianami poziomu dochodów społeczeństwa.
REAKCJA POPYTU NA ZMIANY CEN
Opadająca krzywa popytu oznacza ze wielkość zapotrzebowania wzrasta przy obniżeniu ceny dobra.
Jak możemy mierzyć reakcje wielkości popytu na zmianę ceny towaru?
Jednym z oczywistych mierników jest nachylenie krzywej popytu. Obniżka ceny danego towaru,np.biletu na mecz futbolowy o 1$ każdorazowo powoduje zwiększenie liczby biletów sprzedanych np.o 8 tys. Ale jeślibyśmy chcieli porównać reakcje wielkości sprzedaży biletów na mecze piłkarskie na zmianę ceny z podobną reakcją popytu na samochody. Rzecz jasna, zmiana ceny o 1 $ jest dla nabywców samochodów wielkością śmieszną, która z pewnością nie wpłynie na liczne nabywanych samochodów. Najlepszym wyjściem jest analiza zmian procentowych. Powinniśmy zastanowić się, jaki jest wpływ obniżki ceny o 1% na wielkość zapotrzebowania na samochody i bilety.
Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny.
Jeśli wzrost ceny o 1% zmniejsza wielkość popytu o 2%,to elastyczność cenowa popytu wynosi -2. (Wielkość popytu 2%,a tak jak jest to zmniejszenie tej wielkość, to wyrażamy to jak -2% dzielimy, przez 1%,czyli wzrost ceny i dostajemy -2) Ponieważ krzywa popytu ma nachylenie ujemne, to elastyczność cenowa jest z konieczności liczbą ujemną.
Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wysokiej elastyczności. Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny.
Gdy zaś elastyczność wyraża się małą liczbą ujemna, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmianę ceny. Wtedy elastyczność popytu jest niska.
Tak, więc te określenia dotyczą wartości elastyczności z pominięciem jej ujemnego znaku.
Przeważnie jednak elastyczność cenowa zmienia się, gdy przesuwamy się po krzywej popytu, przy czym, wyższym cenom odpowiadają większa elastyczność, a niższym - mniejsza
Jeśli jednak funkcją popytu nie jest prosta linia, lecz krzywa, to zmiana większości zapotrzebowania jest różna przy wzroście ceny i przy jej spadku.
Popyt elastyczny i nieelastyczny


(…)

…, na które popyt maleje w miarę wzrostu dochodów. Maja ujemną elastyczność dochodowa popytu. Dobra niższego rzędu to na ogół dobra niższej jakości. Wzrost dochodów powoduje spadek popytu na tanie gatunki mięsa i bielizny.
3.Dobra luksusowe maja elastyczność dochodowa wyższą od jedności, popyt rośnie. Dobra luksusowe są przeważnie towarami wysokiej jakości, które mają substytuty niższej jakości.
4.Dobra podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodowa niższą od jedności. Każde dobro niższego rzędu jest dobrem podstawowym, gdyż ma elastyczność dochodowa ujemna. Ale kategoria dóbr podstawowych obejmuje także dobra normalne o elastyczności dochodowej w przedziale od 0 do 1. Dobra podstawowe będące dobrami normalnymi zajmują miejsce pośrednie miedzy dobrami niższego rzędu, a dobrami luksusowymi. W miarę wzrostu dochodu…
… dobra j to relacja miedzy względna zmiana zapotrzebowania na dobro i a względna zmiana ceny dobra j.
Mecp może być:
-dodatnia, w przypadku dóbr substytucyjnych. Jeżeli wzrost ceny dobra j zwiększa rozmiary zapotrzebowania na dobro i.
(np. dobrem i jest herbata, a dobrem j kawa. Podwyżka cen kawy spowoduje zwiększenie popytu na herbatę - mecp jest dodatnia)
-ujemna, w przypadku dóbr komplementarnych.
(np. podwyżka cen benzyny spowoduje zmniejszenie popytu na samochody, t.j. benzyna i samochody to dobra komplementarne)
Wpływ dochodu nabywców na popyt
Wzrost dochodów ludności zwiększa popyt na większość dóbr. Jednak popyt na poszczególne dobra wzrasta w różnym stopniu.
Udział określonego dobra w budżecie konsumenta stanowią wydatki na zakup tego dobra (cena x ilość), wyrażone jako część całości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz