Drgania mechaniczne-zadania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3591
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Drgania mechaniczne-zadania - strona 1

Fragment notatki:

DRGANIA MECHANICZNE - 1
Napisz równanie ruchu drgającego punktu materialnego, który wykonuje drgania o amplitudzie 5 cm, wykonuje 30 drgań w ciągu minuty i którego faza początkowa równa była 0. Oblicz maksymalną prędkość ciała i jego maksymalne przyspieszenie. Napisz równanie ruchu ciała o masie 10g drgającego ruchem harmonicznym, jeśli przy wychyleniu z położenia równowagi o x=10cm działa na niego siła F=2N, amplituda ruchu wynosi 20cm, a w chwili początkowej ciało było wychylone o x0=5cm.
Napisz równanie ruchu punktu materialnego wykonującego równocześnie dwa zgodnie skierowane drgania harmoniczne opisane wzorami , .
Punkt wykonuje równocześnie dwa wzajemnie prostopadłe drgania i . Znajdź tor ruchu punktu. Przy wychyleniu równym połowie amplitudy na oscylator działała siła 2N. Energia całkowita równa jest 0,04J. Oblicz amplitudę drgań.
Kulka po masie 200g wykonuje 5 drgań na sekundę. Oblicz współczynnik sprężystości k.
Na sprężynie zawieszono masę 200g, w wyniku czego sprężyna wydłużyła się o 3cm. Jak ciężar należy zawiesić na tej sprężynie, aby jej wychylenie wynosiło 4cm?
Dwie sprężyny o współczynniku k=200N/m połączono a) szeregowo, b) równolegle.
Oblicz wychylenie tych sprężyn z położenia równowagi, jeżeli w obu przypadkach powieszono na nich ciężar o wartości 5N
Huśtawka drga z częstotliwością 0,5Hz. Co jaki czas trzeba użyć siły, aby wykonywała ona ruch harmoniczny?
Ciężarek o masie 0,01 kg zawieszono na sprężynie. Oblicz wartość stałej k tej sprężyny jeśli wiadomo, że przechodząc przez położenie równowagi ciężarek ma prędkość 0,2m/s, a amplituda drgań równa jest 4cm.
Wahadło matematyczne wykonuje wahania opisane równaniem (jednostki SI). Po jakim czasie od chwili przechodzenia wahadła przez położenie równowagi, jego wychylenie równe będzie połowie amplitudy?
Ciężarek o masie 100g przymocowany do poziomej sprężyny porusza się ruchem drgającym na gładkiej i poziomej powierzchni. W czasie 1 s pokonuje drogę 8 cm między skrajnymi wychyleniami z położenia równowagi. Oblicz częstotliwość drgań, energię całkowitą i maksymalną prędkość ciężarka.
W ruchu drgającym maksymalne wychylenie z położenia równowagi równe jest 5mm, a maksymalna wartość prędkości 1 cm/s. Wyznacz wartość wychylenia, dla którego przyspieszenie równe jest 1 cm/s2.
Na sprężynie zawieszono ciężarek o masie 160g. Siła, którą rozciągnięto sprężynę o 4 cm, ma wartość 1N. Oblicz częstotliwość drgań ciężarka zawieszonego na tej sprężynie po ustaniu działania siły.
Maksymalne wychylenie ciała z położenia równowagi w ruchu drgającym harmonicznym wynosi 2cm. Wyznacz, w jakiej odległości od położenia równowagi energia kinetyczna tego ciała jest równa jego energii potencjalnej sprężystości.


(…)

… 1cm.
a) Oblicz największą wartość przyspieszenia ciała w tym ruchu.
b) Wyznacz wartość wychylenia, dla którego przyspieszenie ma wartość równą 1cm/s2.
Sekundowe wahadło drga z amplitudą 10cm. Oblicz maksymalną prędkość ciała (wahadło sekundowe - wbrew nazwie - ma okres równy 2s).
19. W ruchu wahadła nietłumionego
I. całkowita energia mechaniczna jest stała
II. energia kinetyczna w punkcie zawracania…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz