Kinematyka - zadania 6

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kinematyka - zadania 6 - strona 1 Kinematyka - zadania 6 - strona 2

Fragment notatki:


Wydział BLiW Ćwiczenia rachunkowe  Lista 6 Drgania harmoniczne. Zadanie 1  Dane jest równanie punktu drgającego  ( ) 0,1cos(20 ) x t t   . Oblicz: (a)największą szybkość (b)wartość przyspieszenia w 1 sekundzie ruchu (c) największe wychylenie podczas drgań. Zadanie 2 Jak   zmieni   się   okres   drgań   pionowych   ciężaru   wiszącego   na   dwóch  jednakowych   sprężynach   gdy   połączenie   szeregowe   sprężyn   zostanie  zastąpione połączeniem równoległym? Zadanie 3 Sprężyna   wydłuża   się   pod   wpływem   siły  Fo  =   9,8  N   o   xo  =   0,1   m.   Do  sprężyny został podwieszony ciężarek o masie 2 kg i wprawiony w drgania.  Ile wynosi okres tych drgań? Zadanie 4 Sprężyna  wydłuża  się  pod wpływem  siły    Fo  =  10  N  o xo  =  0,1  m.  Do  sprężyny został podwieszony ciężarek o masie 2 kg i wprawiony w drgania  z   amplitudą   A=   0,2   m.   Ile   wynosi   całkowita   energia   E   tych   drgań?   Ile  wynosi maksymalna prędkość ciężarka? Zadanie 5 Wahadło matematyczne na powierzchni Ziemi posiada okres Tz = 1 s. Jaki  byłby okres drgań wahadła po umieszczeniu go na powierzchni Księżyca?  Masa Księżyca jest 83 razy mniejsza niż masa Ziemi, a jego promień 3,7  razy mniejszy. Zadanie 6 Na sprężynie o długości D zawieszamy nieruchomą masę m. Pod wpływem  tej masy  sprężyna rozciąga się do długości D+A. Następnie druga taka  sama   masa   m   spada   z   wysokości   A   na   pierwszą   masę,   zderzając   się  niesprężyście.   Znajdź   okres   drgań,   amplitudę   drgań   oraz   maksymalną  wysokość,   jaką   osiągną   masy   (mierzoną   od   początkowego   położenia  równowagi). Zadanie 7 W kabinie zaczepiono wahadło matematyczne o długości l. Wyznacz okres  drgań wahadła w przypadku gdy: (a) kabina wznosi się pionowo z przyspieszeniem a (b) spada swobodnie. Zadanie 8 Kulka o masie m lecąc z prędkością vo trafiła w płytkę o masie M osadzoną  w sprężynie. Współczynnik sprężystości sprężyny wynosi k. O ile skróci się  sprężyna   pod   wpływem   uderzenia   jeżeli   zderzenie   to   jest   doskonale  niesprężyste? Zadanie 9 Siła   grawitacyjna   działająca   na   cząstkę   umieszczoną   wewnątrz   pełnej  jednorodnej   kuli,   pochodząca   jedynie   od   masy   tej   kuli,   jest   wprost  proporcjonalna do odległości cząstki od środka kuli. Przypuśćmy, że Ziemia  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz