Postępowanie cywilne - strona 47

Wzór-Prośba o umorzenie karty podatkowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1015

Wrocław, 9.10.2000 r. Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o umorzenie karty podatkowej wraz z odsetkami Zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie zaległości k...

Wzór-Prośba o umorzenie podatku od darowizny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2373

Wrocław, 10.10.2000 r. Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o umorzenie podatku od darowizny Zwracam się z uprzejmą prośbą o umorzenie mi pozostałej części podatku od darowizny w kwocie 1251 zł. Darowizna, od której po...

Wzór-Prośba o zaniechanie podatku od darowizny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Wrocław, 10.10.2000 r. Adam Sól Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o zaniechanie podatku od darowizny Zwracam się z uprzejmą prośbą o zaniechanie poboru podatku od darowizn w kwocie 1251 zł. Darczyńcą jest moja matka Anna Sól ...

Wzór-Prośba o zwrot należnego podatku vat

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Prośba o zwrot naliczonego podatku VAT w ciągu 15 dni od złożenia deklaracji VAT-7 Zwracam się z uprzejmą prośbą o zwrot nadwyżki podatku VAT wynikający z deklaracji...

Wzór-Skarga dłużnika na czynność komornika

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1260

Wrocław, 10. 10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Wierzyciel : Jan Nowak ul. Kacza 12/18 Wrocław Dłużnik : Andrzej Kowal ul. Kacza 11/12 Chełmża Sgn. akt Km 123/00 Skarga dłużnika na czynność komornika Wnoszę o: 1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jes...

Wzór-Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1631

Wrocław,10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Wierzyciel: Jan Nowak ul. Krowia 12, Wrocław Dłużnik : Andrzej Kowal ul. Krowia 13, Wrocław Sgn. akt 123/00 Skarga dłużnika na opis i oszacowanie Zgłaszam skargę na opis ...

Wzór-Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1981

Wrocław, 10.10.2000 r. Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu Skarżący: Jan Nowak ul. Kacza 12/11 87-100 Wrocław SKARGA Zaskarżam decyzję Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10.8.1999 roku nr aaa-123 doręczoną mi w dniu 14.9.1999 roku i wnoszę o: 1. Uchylenie zaskarżonej de...

Wzór-Skarga na czynności poborcy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Wrocław, 10.10.2000 r. Jan Nowak Ul. Nowacka 1 56-555 Wrocław NIP: 777-300-30-00 Pierwszy Urząd Skarbowy Ul. Rybacka 10 55-555 Wrocław Skarga na czynności poborcy Niniejszym składam skargę na czynności poborcy Aleksandra Nogi, podjęte w toku prowadzenia egzekucji zobowiązania pieniężnego od...

Wzór-Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Cywilny Skarżący: Jan Nowak ul. Kacza 12/11 Wrocław Przeciwnik: „INKA”s. c. ul Kogucia 11/12 Kaczogród Wartość przedmiotu sporu: 1500,00 zł.   Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego z dnia 9.10.2000 r. Zaskarżam wyrok sądu polubow...

Wzór-Skarga powoda o wznowienie postępowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 588

Wrocław, 10.10.2000 r. Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział Gospodarczy Powód : Jan Nowak ul. Kacza 6 Wpis do ewidencji 283012 UM we Wrocławiu Pozwany : Andrzej Kowal ul. Kogucia 2 Wrocław Wpis do ewidencji 23237 UM we Wrocławiu Sgn. akt GC 246/98 Wartość przedmiotu sporu: 123 ECU Skarga po...