Wzór-Skarga powoda o wznowienie postępowania

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wzór-Skarga powoda o wznowienie postępowania  - strona 1 Wzór-Skarga powoda o wznowienie postępowania  - strona 2

Fragment notatki:

Wrocław, 10.10.2000 r.
Sąd Rejonowy we Wrocławiu
Wydział Gospodarczy
Powód : Jan Nowak
ul. Kacza 6 Wpis do ewidencji
283012 UM we Wrocławiu
Pozwany : Andrzej Kowal
ul. Kogucia 2 Wrocław
Wpis do ewidencji
23237 UM we Wrocławiu
Sgn. akt GC 246/98 Wartość przedmiotu sporu: 123 ECU
Skarga powoda o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego Zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu oparty na fałszywym dokumencie przewozowym z dnia 11.12. 1999 r. (art. 403 § l k.p.c.) o:
1. Wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego we Wrocławiu Sgn. akt GC 246/98 z dnia 10.03.2000 r.
2. Zmianę wyroku przez zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 123 ECU z odsetkami ustawowymi,
3. Zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Uzasadnienie Sąd Rejonowy prawomocnym wyrokiem z dnia 10.03.2000 r. oddalił żądanie powoda o kwotę 123 ECU na podstawie, że powód nie udowodnił w sporze, że powiadomił pozwanego w terminie o wysyłce towaru. Za przechowanie towaru w magazynie dworcowym pozwany zapłacił 123 ECU.
Powód zgłosił reklamację przesyłki listem poleconym i wnosił w sporze o zawieszenie postępowania, ale Sąd tego wniosku nie uwzględnił.
W postępowaniu reklamacyjnym poczta ustaliła, że pozwany otrzymał awizo wysyłkowe z wyprzedzeniem przewidzianym w obowiązujących przepisach, lecz sfałszował datę jego otrzymania i przedłożył Sądowi Rejonowemu jako dowód.
Opłatom za przetrzymanie towaru zawinił pozwany. Wyjaśnił też, że pozwany nie był przygotowany na odbiór towaru
Okazało się, że w postępowaniu sądowym pozwany przedłożył awizo wysyłkowe ze sfałszowaną datą otrzymania awiza. Poczta wykazała datę doręczenia, zachodzą podstawy do wznowienia postępowania stosownie do przepisu art. 403 § l k.p.c.
Jan Nowak ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz