Prawo rzymskie - strona 47

Historia rozwoju procesu rzymskiego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

19. HISTORIA ROZWOJU PROCESU RZYMSKIEGO. W związku z faktem, iż w czasach najdawniejszych jedyną drogą dochodzenia swoich praw prywatnych była tzw. pomoc własna rozrastała się w coraz większym stopniu anarchia i bezprawie. Działania prawodawcze miały za zadanie skrócenie tego procederu i wprowadzeni...

IN IUS VOCATIO-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

51. IN IUS VOCATIO. In ius vocatio to akt o charakterze prywatnym stosowany przez powoda celem wezwania pozwanego do stawiennictwa się w określonym terminie przed urzędnikiem państwowym. Początki tego prawa znajdujemy już w Ustawie XII tablic "si in ius vocat ito" Jeżeli ktoś pozywa przed ...

Ius est ars boni et aequi-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 280

2. IUS EST ARS BONI ET AEQUI Słowo Celsusa przytoczone w latach późniejszych przez Ulpiana, który obdarzył je swoją aprobatą miały na celu zdefiniowanie prawa jako:" Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne " Była to bodajże jedyna próba definiowania pojęć prawnych gdyż jak to...

Jak obliczyć zachowek-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2541

Na potrzeby egzaminu (w największym skrócie) przy obliczaniu zachowku warto kierować się następującym tokiem rozumowania: I. Wskazanie porządku dziedziczenia beztestamentowego mającego zastosowanie w danym przypadku Na wstępie należy spojrzeć na datę danego kazusu: a) Nie wchodząc w szczegóły dot...

Jurysdykcja-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

23. JURYSDYKCJA. Pojęcie iurisdictio w prawie rzymskim wiązało się z działalnością urzędników jurysdykcyjnych (gł. Pretorów). We współczesnym procesie cywilnym jurysdykcja oznacza kompetencje i uprawnienia właściwego organu państwa do rozstrzygania ...

Jurysprudencja klasyczna-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1148

14. JURYSPRUDENCJA KLASYCZNA. O jurysprudencji klasycznej można mówić od początku pryncypatu do czasów Dioklecjana 284 r. n.e. . Charakterystyczną cechą tego okresu była prawotwórcza działalność jurystów zdanie, których nabrało w owych czasach mocy wiążącej w rozpatrywaniu sporów prawnych. (IUS resp...

Kazuistyka prawa rzymskiego-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1680

3. KAZUISTYKA PRAWA RZYMSKIEGO. Słowo kazuistyka pochodzi od słowa casus - przypadek (prawny) Kazuistyka prawa Rzymskiego opiera się głównie na działaniach dotyczących konkretnych przypadków a więc na tworzenie przepisów prawnych opartych na kon...

Kodyfikacja justyniańska-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1694

15. KODYFIKACJA, JUSTYNIAŃSKA. Po objęciu władzy przez Justyniana I w 527 nasiliły się tendencje do odbudowy dawnej świetności Imperium a co za tym idzie do odnowienia, ujednolicenia i stabilizacji systemu prawnego. Projekt tego systemu miał za zadanie utrwalić władzę cesarza i umocnić istniejące st...

Konkurencja skargi-opracowanie

 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

43. KONKURENCJA SKARGI (ACTIONES) W odróżnieniu od procesu legisakcyjnego w którym każda skarga miała przydzieloną sobie formułkę w procesie formułkowym w którym istniała dowolność formułowania skargi pojawił się problem doboru odpowiedniej formuły z licznych które przysługiwały w danej sytuacji. Cz...