Prawo rzymskie - strona 48

note /search

Legis actio sacramento in rem-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

48. LEGIS ACTIO SACRAMENTO IN REM - IN PERSONAM. Actiones in rem czyli forma dochodzenia praw do władztwa nad rzeczą w szczególności zaś prawa własności. W procesie takim jak i w większości procesów legisakcyjnych konieczna była obecność ws...

Lex aebutia-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1659

50. LEX AEBUTIA; LEGES IULIAE ( IUDICIARIAE). Lex aebutia ustawa z ok.130 r. p. n.e. która udostępniła proces formułkowy do rozstrzygania wszelkich sporów w których obie strony były obywatelami rzymskimi. Po wejściu w życie tej ustawy w R...

Ustawy ograniczające wyzwolenia niewolników-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728

113. LEX FUFIA CANINIA - LEX AELIA SENTIA - LEX IUNIA NORBANA. Ustawy ograniczające wyzwolenia niewolników wprowadzone na skutek kryzysu niewolniczego w celu jego zahamowania. Lex fufia caninia z 2r. p.n.e. wprowadzała ograniczenia co do ilości wyzwalanych niewolników w testamentach. Na jej mocy tyl...

Magistratury jurysdykcujne-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 959

24. MAGISTRATURY JURYSDYKCYJNE. Rzymska magistra tura jurysdykcyjna miała za zadanie utrzymanie ładu wewnętrznego przy pomocy prawa (nie zawsze określonego), co doprowadziło do sytuacji, w której magistra tury obracały się pomiędzy stosowaniem a tworzeniem prawa. Chociaż magistratury nie miały władz...

Okresy rozwoju państwa i prawa rzymskiego-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

11. OKRESY ROZWOJU PAŃSTWA I PRAWA RZYMSKIEGO. Historia państwa rzymskiego zamyka się 13 wieczną klamrą od założenia Rzymu 753r. p.n.e. Do śmierci cesarza Justyniana 565r. n.e. Przez ten okres państwo rzymskie przechodziło głębokie przemiany zarówno...

Pluris petitio-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

73. PLURIS PETITIO. Pluris petitio czyli nadmierne żądanie miało miejsce wtedy gdy powód określił w swoim actio (intentio i condemnatio) określoną wartość jaką pragnie wyegzekwować od pozwanego. Była to decyzja bardzo niebezpieczna w swoich skutkach gdyż mogla doprowadzić do sytuacji w której pozwan...

Początek i koniec zdolności prawnej-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

95. POCZATEK I KONIEC ZDOLNOSCI PRAWNEJ. Początkiem zdolności prawnej wg prawników rzymskich było narodzenie się człowieka i to człowieka żywego (dającego oznaki życia poprzez krzyk, oddychanie ) oraz całkowicie uformowanego. Od tej sytuacji istniał jednak wyjątek a mianowicie

Pojęcie i rodzaje egzekucji-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

81. POJĘCIE I RODZAJE EGZEKUCJI. Egzekucja była i jest formą zaspokojenia roszczeń powoda na podstawie prawomocnego wyroku. W prawie rzymskim dokonywała się ona po dokonaniu conffesio lub po ponownym zasądzeniu na podstawie actio iudicati.

Pomoc własna i obrona konieczna-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

21. POMOC WŁASNA I OBRONA KONIECZNA. Pomoc własna była w dawnych czasach jedynym sposobem dochodzenia swoich praw. Była ona stosowana zarówno przez jednostki jak i zorganizowane grupy ludzi. O ile stosowanie pomocy własnej w sprawach jasny...

Postepowanie egzekucyjne-opracowanie

  • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

80. POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE. Postępowanie egzekucyjne zmieniało się wraz ze zmianami procesowymi. W procesie legisakcyjnym było to manus iniectio natomiast do wszczęcia egzekucji w procesie formułkowym prowadziło nowe powództwo oparte na wyroku zwane