Ekonomia - strona 48

note /search

Bezrobocie jego rodzaje i przyczyny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420

Przyczyna: frykcyjne - wynika z nieustającego przemieszczania się siły roboczej w płaszczyznach przestrzennych, rzeczowych, pionowych i poziomych sezonowe - występuje z przyczyn społeczno - ekonomicznych i strukturalnych strukturalne - wiąże się z niedostosowaniem się popytu do podaży, złe proporcj...

Funkcje pieniądza - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Funkcje Pieniądza : Miernik wartości: jako powszechny ekwiwalent pieniądz pozwala na wyrażenie w jednostkach monetarnych wartości towarów będących na rynku. Cena stanowi pieniężny wyraz wartości dóbr. Środek cyrkulacji: czyli obiegu lub pośrednika wymiany. Dzięki funkcjonowaniu pieniądza następuje...

Stagflacja i deflacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1757

Stagflacja - zjawisko z dziedziny makroekonomii; powstaje, gdy wysoka inflacja i bezrobocie występują równocześnie. Jest to stagnacja gospodarcza w warunkach inflacji. Przyczyny stagflacji: Stagflacja, wg części ekonomistów, często wynika z szo...

Deprecjacja - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Deprecjacja - spadek ceny towaru lub dobra. Termin używany w szczególności w odniesieniu do spadku wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walut. W systemie stałego kursu walutowego obniżanie wartości wa...

Fazy cyklu koninkturalnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

Cykl koniunkturalny - zjawisko występowania w gospodarce wahań różnych mierników ekonomicznych charakteryzujących poziom koniunktury, wokół rosnącego trendu wzrostu gospodarczego, analizowanego w długim okresie. Najczęściej tymi zmienny...

Oddziaływania państwa na koniunkturę gospodarczą - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 945

Polityka gospodarcza - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową, a więc na dynamikę tej gospodarki, na jej strukturę, funkcjonowanie, na stosunki gospodarcze w kraju, na relacje kraju z zagranicą. W tym pojęciu zawiera się formułowanie, określenie celów jak i stosowanie okreś...

Instrumenty polityki finansowej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Polityka fiskalna to ogół działań państwa kształtujących budżet państwa poprzez zmiany we wpływach (np. podatki, zadłużenia publicznego) i wydatkach państwa (np. subwencje, inwestycje państwowe, itp.). Zgodnie z poglądami szkoły keynesowskiej działania te mają na celu zmniejszenie bezrobocia (wzros...

System z Bretton Woods - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

System z Bretton Woods stworzył podstawy relacji międzynarodowych w sferze zarządzania systemami monetarnymi. System z Bretton Woods był pierwszym w pełni negocjowalnym systemem monetarnym kierowanym przez rządy państw. System z Bret...

Skladniki biezacego bilansu platniczego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Rachunek bieżący bilansu płatniczego, rachunek obrotów bieżących, nazywany w skrócie rachunkiem bieżącym (od ang. current account) jest składową bilansu płatniczego danego państwa. Na saldo rachunku obrotów bieżących s...

Jednolity rynek Unii Europejskiej - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Jednolity rynek Unii Europejskiej : Jednolity rynek jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Stopniowo eliminowano ograniczenia w zakresie handlu i wolnej konkurencji pomiędzy państwami członkowskimi, dzięki czemu możliwa by...