Bezrobocie jego rodzaje i przyczyny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezrobocie jego rodzaje i przyczyny - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Przyczyna:
frykcyjne - wynika z nieustającego przemieszczania się siły roboczej w płaszczyznach przestrzennych, rzeczowych, pionowych i poziomych sezonowe - występuje z przyczyn społeczno - ekonomicznych i strukturalnych strukturalne - wiąże się z niedostosowaniem się popytu do podaży, złe proporcje zasobów produkcyjnych gospodarki koniunkturalne - gdy koniunktura wysoka popyt na siłę roboczą wzrasta Zachowanie się bezrobotnych: dobrowolne -gdy określona liczba osób mająca zdolność do podjęcia pracy, nie chce jej podjąć z powodu nieodpowiadających warunków pracy lub innych względów
przymusowe - gdy określona liczba osób poszukuje pracy, chce pracować przy jakiejkolwiek cenie roboczej, a nie może jej znaleźć
Forma przejawiania :
chroniczne - dotyczy osób, które z różnych powodów ( podeszły wiek, gorszy stan zdrowia) nie mają szans na utrzymanie pracy w warunkach konkurencji, gdy ją utracą z przyczyn niezależnych od sienie
płynne - ludzie czasowo bezrobotni, na pewno niedługo podejmą prace utajnione Klasyczne - związane z działalnością związków zawodowych, które wymuszają od pracodawcy wyższe wynagrodzenie Naturalne - frykcyjne + strukturalne Nieefektywnego popytu - wynik niedostatecznego popytu na dobra, które mogą być wytarzane przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz