Bezrobocie i niedobory siły roboczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Poszewiecki. Notatka składa się z 0 stron.
Bezrobocie i niedobory siły roboczej Bezrobocie Siła robocza - osoby, które są zdolne do pracy, chcą i mogą pracować Zasoby siły roboczej - część populacji w wieku produkcyjnym, która pracuje lub szuka pracy Stopa bezrobocia - odsetek siły roboczej, która nie ma pracy, lecz chce i może pracować Bezrobocie jest to fakt nieposiadania pracy przez osoby, które są w odpowiednim wieku, są do pracy zdolne, chętne i pomimo aktywnych poszukiwań nie mogą znaleźć płatnego zajęcia. Anatomia bezrobocia Ludzie stają się bezrobotni, gdy:
Tracą pracę
Opuszczają pracę
Wchodzą do lub wchodzą ponownie do siły roboczej
Ludzie kończą okres bezrobocia, gdy:
Są zatrudniani
Wycofują się z siły roboczej
BAEL - Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności - rzeczywista stopa bezrobocia w Polsce
Bezrobocie frykcyjne Bardzo trudny (niektórzy mówią, że niemożliwy) do obniżenia poziomu bezrobocia
Utrzymuje się, gdyż potrzeba czasu by dopasować podaż pracy do popytu na pracę
Pracodawcy potrzebują czasu, by przekonać się o umiejętnościach dostępnych pracowników
Poszukujący pracy potrzebują czasu, by dowiedzieć się o szansach podjęcia pracy
Generalnie krótkookresowe i dobrowolne
Zmniejszanie bezrobocia frykcyjnego → poprawne działania urzędów pracy lub ) Bezrobocie strukturalne Niedopasowanie umiejętności lub lokalizacji
Istnieje, ponieważ poszukujący pracy często:
Nie posiadają kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców
Nie mieszkają w regionach, gdzie posiadane przez nich umiejętności są poszukiwane przez pracodawców
Pojawiają się z uwagi na zmiany w gustach, technologii lub konkurencji, która redukuje popyt na pewne umiejętności i zwiększa popyt na inne
Generalnie długookresowe; bezrobocie strukturalne jest większym problemem niż bezrobocie frykcyjne, które jest traktowane jako dobrowolne
Sposoby zmniejszania: szkolenia oraz przekwalifikowanie Bezrobocie sezonowe Bezrobocie to powodowane jest przez sezonowe zmiany w popycie na pracę na przestrzeni roku, np. w okresie zimy liczba pracowników w rolnictwie czy budownictwie zmniejsza się a w okresie przedświątecznym rośnie popyt na sprzedawców w sklepach itp. By wyeliminować skutki tego rodzaju zmian, miesięczne statystyki dotyczące bezrobocia są korygowane sezonowo.
*Wiek produkcyjny :
K:

(…)


Dobrowolne (naturalne)
Frykcyjne
Strukturalne
Przymusowe (cykliczne)
AJ - rzeczywiste podjęcie pracy
LF - siła robocza
D - popyt na pracę
E - równowaga
AB - bezrobocie dobrowolne

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz