Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1750
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia  - strona 1 Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia  - strona 2 Rynek pracy 2 - Stopa bezrobocia  - strona 3

Fragment notatki:

Wskaźniki rynku pracy
 Liczba bezrobotnych
 Stopa bezrobocia - stosunek liczby bezrobotnych do
liczby osób aktywnych zawodowo
 Współczynnik aktywności zawodowej: odsetek
ludności w wieku produkcyjnym, która należy do zasobu
siły roboczej
 Stopa zastąpienia - relacja wysokości zasiłków dla
bezrobotnych do wysokości wynagrodzenia z pracy
Bezrobocie naturalne
 Jest to wielkość bezrobocia w warunkach równowagi na rynku pracy (tzw. stan
„pełnego zatrudnienia”), często = bezrobocie frykcyjne + strukturalne;
 Jest to odsetek siły roboczej obejmujący tych, którzy nie chcą podjąć pracy przy
płacy realnej zapewniającej równowagę i są dobrowolnie bezrobotni. = stosunek
wielkości bezrobocia dobrowolnego do wielkości zasobu pracy; Naturalna stopa
bezrobocia w gospodarce rynkowej nigdy nie jest równa zero.
 W modelu wzrostu naturalna stopa bezrobocia stanowi granicę dla wielkości
dostępnej siły roboczej jako nakładu w procesie produkcji.
 Najprostszą miarą naturalnej stopy bezrobocia jest przeciętna stopa bezrobocia dla
dziesiątek lat. W warunkach normalnych, a więc wtedy, gdy realny PKB jest równy
potencjalnemu PKB, naturalną stopę bezrobocia opisuje formuła,
u = b/e
gdzie:
 u- naturalna stopa bezrobocia
 b- stopa utraty pracy
 e- stopa znajdowania pracy
 Jeżeli stopy utraty pracy i stopy znajdowania pracy są stałe, to gospodarka
automatycznie zmierza do naturalnej stopy bezrobocia.
Niektórzy nie pracujący szukają zatrudnienia, ale nie
zadają sobie trudu rejestracji jako bezrobotni. Nie
będą uwzględniani w statystykach zarejestrowanej
siły roboczej, ale z ekonomicznego punktu widzenia,
są oni częścią zasobu siły roboczej i są bezrobotni.
Przyczyny bezrobocia
 Wahania koniunkturalne
 Postęp technologiczny
 Rozbieżność między zapotrzebowaniem w
danych branżach na pracę a kwalifikacjami
szukających pracy
Płace minimalne (działalność związków
zawodowych)
Czarny rynek
Zbyt wysokie zasiłki (państwo opiekuńcze)
Wysokie odprawy
Rodzaje bezrobocia
Ze względu na przyczyny:
Frykcyjne - niemożliwy do obniżenia minimalny poziom bezrobocia, występujący w
każdym dynamicznym społeczeństwie; obejmuje osoby niezdolne do pracy zawodowej


(…)

…)- związane ze zmianami koniunktury w kraju -
wynika ze zbyt niskiego popytu na pracę i pojawia się, gdy faktyczna produkcja jest
mniejsza od produkcji potencjalnej

Klasyczne - spowodowane utrzymywanie płac powyżej poziomu równowagi na rynku
pracy; np. usztywnienie płac przez związki zawodowe lub przez rozwiązania prawne
(„polityka dochodowa”)

Inne
Jawne - oficjalnie zarejestrowani bezrobotni

Ukryte…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz