Makroekonomia- wykład 8

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Makroekonomia- wykład 8 - strona 1 Makroekonomia- wykład 8 - strona 2 Makroekonomia- wykład 8 - strona 3

Fragment notatki:

Makroekonomia dr Monika Szudy
Wykład 8
KONCEPCJA HISTEREZY (lata 80. XX w.)
Efekt histerezy wyjaśnia, że bezrobocie będzie utrzymywać się na poziomie wywołanym przez oddziaływanie różnych impulsów (szoków) nawet wówczas, gdy przestaną one występować
Trzy przyczyny powstania zjawiska histerezy:
- ubytek kapitału ludzkiego
- ubytek kapitału rzeczowego
- cechy systemu rokowań płacowych
Metody ustalania liczby bezrobotnych
Metoda statystyczna - informacje z urzędów pracy
Metoda BAEL - badania ankietowe
Miernik bezrobocia
Stopa bezrobocia - procentowy udział bezrobotnych (B) w zasobie siły roboczej (Sr)
B
b = ----- x 100%
Sr
Zasoby na rynku pracy
Ludność w wieku produkcyjnym (Lp):
1. Aktywni zawodowo (Sr)
a) zatrudnieni (Z)
b) bezrobotni (B)
2. Bierni zawodowo
Współczynnik aktywności zawodowej
Procentowy udział ludności aktywnej zawodowo w zasobie ludności w wieku produkcyjnym
Sr
az = ------- x 100%
Lp Czynniki kształtujące wysokość az
religia
tradycja - przyjęty model rodziny, model wychowywania dzieci
system edukacji
wysokość stawki płacy oferowanej na rynku
Typy bezrobocia
Frykcyjne
Strukturalne
Koniunkturalne (keynesowskie)
Naturalne (M. Friedman)
Dobrowolne
Przymusowe
Technologiczne
Sezonowe
Krótko/ średnio/ długookresowe
Jawne i ukryte
Zależności między bezrobociem przymusowym i dobrowolnym a pozostałymi typami
istnieje duży stopień tożsamości między bezrobociem przymusowym i cyklicznym (koniunkturalnym)
bezrobocie frykcyjne mieści się w pojęciu bezrobocia dobrowolnego
bezrobocie technologiczne jest coraz częściej uznawane za element bezrobocia strukturalnego, które z reguły jest traktowane jako bezrobocie przymusowe
Skutki bezrobocia
Mikroekonomiczne
- spadek dochodów bezrobotnych
- pogorszenie poziomu zdrowotności
- obniżenie poczucia własnej wartości
- frustracie i depresje
- ograniczenie indywidualnego rozwoju intelektualno-zawodowego
- narastanie zjawisk patologii społecznej
- gorszy start młodego pokolenia
Makroekonomiczne
spadek wielkości produkcji (luka PKB)
spadek wpływów do budżetu państwa
wzrost wydatków budżetowych na walkę z bezrobociem i wypłatę zasiłków

(…)


Mikroekonomiczne instrumenty walki z bezrobociem
organizowanie biur pośrednictwa pracy
subsydiowanie zatrudnienia
publiczne programy zatrudnienia
prace interwencyjne
szkolenia zawodowe
pożyczki dla bezrobotnych na samozatrudnienie
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz