Mikroekonomia - strona 48

note /search

Efekty długookresowe dewaluacji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

EFEKTY DŁUGOOKRESOWE Przyjmijmy, że dewaluacji towarzyszyła twardsza polityka fiskalna, zmierzająca do ograniczenia absorpcji krajów oraz stworzenia warunków, w których gospodarka byłaby w stanie zaspokoić zwiększony popyt na eksport netto i nie wywołałoby to bezpośredniego nacisku na wzrost cen. D...

Efekty średniookresowe dewaluacji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1015

EFEKTY ŚREDNIOOKRESOWE Jeżeli w punkcie wyjścia w gospodarce występuje bezrobocie typu keynesowskiego, to dysponuje ona wolnymi zasobami czynników wytwórczych i jest w stanie zwiększyć produkcję, tak, aby zaspokoić zwiększony popyt globalny. Produkcja wzrośnie, a bezrobocie się obniży. Jeśli jednak...

Efektywne rynki aktywów - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Efektywne rynki aktywów 2 teorie na rynek papierów wartościowych Teoria kasyna- Brak racjonalnych podstaw gry, wszystko zależy od szczęścia. J.F Keynes przekonywał, że giełda działa jak kasyno, ponieważ jest zdominowana przez krótkoterminowe trans...

Ekonomia podażowa

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

Ekonomia podażowa opisuje stosowanie bodźców mikroekonomicznych w celu zmiany poziomu pełnego zatrudnienia, wielkości produkcji potencjalnej oraz naturalnej stopy bez...

Ekonomiczne aspekty ceł - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 833

EKONOMICZNE ASPEKTY CEŁ Polityka handlowa - polityka oddziaływania przez rząd na wymianę międzynarodową za pomocą takich narzędzi, jak podatki, subsydia lub bezpośrednie ograniczenia importu i eksportu. Podnosząc cenę krajową, cło prowa...

Elastyczność cenowa popytu - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1078

Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane dobro do względnej zmiany jego ceny. Jeśli wzrost ceny o 1% zmniejsza wielkość popytu o 2%,to elastyczność cenowa popytu wynosi -2. (Wielkość popytu 2%,a tak jak jest to zmniejszenie tej wielkość, to wyr...

Europa Środkowo-Wschodnia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Europa Środkowo - Wschodnia: -niewydolność systemu gospodarki planowej ery komunizmu - niski poziom życia, fiasko zakupów kredytowych kredytowych lat 70' w celu odnowy majątku produkcyjnego - długi - EBOR (

Funkcjonalny podział dochodu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

Rozwój przemysłu wymaga zwiększenia zasobów kapitałowych, tzn. liczby maszyn, sprzętu, budynków fabrycznych i biurowych, etc. Inwestycje oznaczają powiększenie kapitału w gospodarce. Funkcjonalny podział dochodu informuje o proporcjach podziału dochodu narodowego między czynniki produkcji. Udziały ...

Gra i strategia - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

GRA - sytuacja, w której rozsądne decyzje nieuchronnie zależą od siebie. gracze (firmy) dążą do maksymalizacji wygranych (długookresowych zysków) stosując długookresowe strategie. STRATEGIA - plan gry, opisujący jak gracz będzie działał tzn., jakie posunięcia wykona w każdej wyobrażonej sytuacji....

Hiperinflacja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Mikroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1428

Hiperinflacja - zjawisko polegające na utrzymywaniu się bardzo wysokiej stopy inflacji. Chile w końcowym okresie rządów Allende; Boliwia lata 80'; Niemcy lata 1922-23. W tym ostatnim przypadku był to wynik sytuacji po wojnie. Deficyt finanso...