Rzeczy ruchome i nieruchome

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 8372
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczy ruchome i nieruchome - strona 1 Rzeczy ruchome i nieruchome - strona 2 Rzeczy ruchome i nieruchome - strona 3

Fragment notatki:


II. Rzeczy ruchome i nieruchome
1.podstawa podziału
Największą doniosłość dla relacji stosunków cywilnoprawnych ma podział rzeczy na ruchome i nieruchome. Jest to podział wyczerpujący i rozłączny zarazem. Nie ma więc rzeczy, które nie byłyby albo ruchomościami, albo nieruchomościami.
Taką właśnie metodą podziału posłużył się ustawodawca, definiując tylko pojęcie nieruchomości. Wszystkie zatem rzeczy, które nie mają cech nieruchomości, należy zaliczyć do klasy rzeczy ruchomych.
Artykuł 46 KC wyróżnia następujące trzy rodzaje nieruchomości wypełniające w sumie cały zakres tego pojęcia :
Grunty
Budynki
Części budynków
2. grunty
Są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności. Grunt pojęty jako rodzaj nieruchomości nie jest więc jakąś stałą jednostką przestrzenną wytyczoną, lecz pojęciem konwencjonalnym.
Do gruntu należy także przestrzeń znajdująca się nad i pod powierzchnią, ale tylko w granicach określonych przez społeczno- gospodarcze jego przeznaczenie.
Swoistym rodzajem gruntów są grunty rolne, wyróżnione na podstawie kryterium funkcjonalnego. Są to grunty „które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sądowniczej i rybnej”.
3. Budynki
Budynki, które nie są trwale z gruntem związane już z mocy ogólnej definicji gruntu nie stanowią jego części składowej - mają statut ruchomości.
Z kolei budynki trwale z gruntem związane, według reguły ogólniej, stanowią część składową gruntu, dzieląc jego los prawny.
4. części budynków
Również wyjątkowo części budynków trwale z gruntem związanych mają charakter samodzielnych nieruchomości wtedy, gdy na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu lub budynku przedmiot własności.
5. księgi wieczyste
W celu ujawnienia praw rzeczowych - a w szczególności własności - dla nieruchomości wszystkich rodzajów prowadzi się księgi wieczyste. Wskazują one, jakie powierzchnie ziemi, budynki lub ich części są odrębnymi nieruchomościami.
III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości
1.pojęcie
Rzeczy oznaczone co do gatunku określone są tylko według cech rodzajowych
Natomiast oznaczenie co do tożsamości odnosi się do indywidualnie wskazanego przedmiotu.
IV. Części składowe rzeczy i przynależności
1.części składowe
Pojęcie „część składowa rzeczy” służy do bliższego wyjaśnienia znaczenia pojęcia „rzeczy”. Część składowa rzeczy nie może być bowiem odrębnym przedmiotem praw rzeczowych, a zatem prawa te istnieją jedynie w odniesieniu do rzeczy samoistnych.
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

kuba napisał(a):

2018-02-07 18:05:53

super, dzięki :)