Nieruchomość- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nieruchomość- opracowanie - strona 1 Nieruchomość- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

NIERUCHOMOŚĆ (def. Zawarta w KC art.46. konstytucyjna ochrona własności nieruchomości)
Na podstawie art. 46 KC nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące
przedmiot odrębnej własności tj. grunt (zasada) jak również budynki trwale z gruntem
związane lub części takich budynków jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
odrębny od gruntu przedmiot własności (wyjątek od zasady).
Rodzaje nieruchomości:
1. Na podstawie kwalifikacji przedmiotowej
2. Na podstawie kwalifikacji podmiotowej
Kwalifikacja przedmiotowa stanowi o społeczno – gospodarczym przeznaczeniu
nieruchomości i wówczas wyodrębniamy:

Nieruchomości gruntowe,

Budynkowe

Lokalowe.
Kryterium podmiotowe opiera się na prawie własności lub współwłasności do nieruchomości
. wyodrębniamy:
 Nieruchomości Skarbu Państwa,
 Nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego,
 Nieruchomości nie będące własnością Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego (potocznie zwane prywatnymi)
W praktyce wyodrębniamy tzw. Nieruchomości publiczne do których zaliczamy
nieruchomości SP i jednostek samorządu terytorialnego.
DEFINICJE występujące w gospodarce nieruchomościami:
 Część składowa gruntu,
 Status formalnej infrastruktury na i pod nieruchomościami,
 Przynależności ,
 Pożytki naturalne nieruchomości,
 Pożytki cywilne nieruchomości.
CZĘŚĆ SKŁADOWA RZECZY to wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub
istotnej zmiany całości. Albo bez uszkodzeni lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.
Cześć składowa gruntu na mocy KC są to: budynki i inne urządzenia trwale z gruntem
związane jak również drzewa i inne rośliny z pominięciem wyjątków.
(media, infrastruktura) wg. KC urządzenia służące do doprowadzenia lub odprowadzenia
wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należące do części
składowych gruntów lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.
PRZYNALEŻNOŚCI są to rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z
jej przeznaczeniem jeżeli pozostaje z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu
celowi.
POŻYTKI NATURALNE NIERUCHOMOŚCI są to jej płody i inne odłączone części składowe
stanowiące normalny dochód wg zasad prawidłowej gospodarki.
POŻYTKI CYWILNE NIERUCHOMOŚCI to uzyskiwane dochody z rzeczy na podstawie stosunku
prawnego np. czynsz z umowy dzierżawy, najmu.
Nieruchomość gruntowa powstaje jako odrębny przedmiot własności z chwilą wyodrębnienia
części powierzchni ziemskiej za pomocą określonych granic przestrzennych. Wg. art. 46 KC
nieruchomoścć gruntowa jest to część powierzchni ziemi wyodrębniona za pomocą
kryteriów:
 Fizycznych, obejmujących obszar , położenie i granice,
 Kryteriów prawnych jako przedmiot własności tego samego podmiotu lub tych
samych podmiotów. Oznacza to, że jednolity fizycznie obszar gruntu należy do tego
samego właściciela (tych samych właścicieli) jeżeli stanowi zawsze jedną
nieruchomość gruntową wg. art. 46 KC.
Wyodrębnienie fizyczne ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz