Gospodarka nieruchomościami- podstawowe pojęcia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 497
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka nieruchomościami- podstawowe pojęcia - strona 1 Gospodarka nieruchomościami- podstawowe pojęcia - strona 2

Fragment notatki:

NIERUCHOMOŚCIAMI są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot
własności – art.46 § 1. k.c.
RODZAJE
Art. 46. § 1. k.c. oprócz definicji nieruchomości zawiera wyliczenie rodzajów nieruchomości
ze
względu
na
kwalifikację
przedmiotową
(społeczno-gospodarcze
przeznaczenie
nieruchomości). I tak wyszczególnia się:

nieruchomości gruntowe,

nieruchomości budynkowe,

nieruchomości lokalowe.
Natomiast ze względu na kryterium podmiotowe nieruchomości dzieli się na:
 stanowiące własność Skarbu Państwa
 stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego,
 nie będące przedmiotem własności Skarbu Państwa i jednostek samorządu
terytorialnego.
CZĘŚĆ SKŁADOWA RZECZY
o To wszystko co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany
całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego (art. 47 § 2.
k.c.).
o Do części składowych gruntu należą w szczególności budynki i inne urządzenia trwale
z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny – z pominięciem wyjątków (art.
48 k.c.).
o Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu
elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu
lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu (art. 49 k.c.).
PRZYNALEŻNOŚCI
Są to rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej
przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi
(art. 51 § 1. k.c.).
POŻYTKI

Pożytki naturalne rzeczy – są to jej płody i inne odłączone części składowe stanowiące
normalny dochód według zasad prawidłowej gospodarki (art. 53),

Pożytki cywilne rzeczy – uzyskiwane dochody rzeczy na podstawie stosunku
prawnego
(np. czynsz z tytułu umowy najmu).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz