Mienie - pojęcie własności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mienie - pojęcie własności - strona 1 Mienie - pojęcie własności - strona 2

Fragment notatki:


Mienie - pojęcie własności W znaczeniu prawnym mienie to własność i inne prawa majątkowe (art. 44 Kodeksu cywilnego). Posiadanie rzeczy wiąże się z możliwością uzyskiwania pożytków naturalnych oraz pożytków cywilnych.
Kodeks cywilny wyróżnia różne przedmioty kwalifikowane jako mienie. Własnością czy innymi prawami majątkowymi mogą być w szczególności:
nieruchomości czyli przedmioty materialne. Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności - grunty oraz budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (art. 46 Kc). Do tej grupy zaliczane są np. odrębna własność lokalu czy udziały w nieruchomościach. Nieruchomości mogą być kwalifikowane rozmaicie w zależności od przeznaczenia, np. grunty rolne, nieruchomości mieszkaniowe, budowlane, przemysłowe, itp.
ruchomości czyli rzeczy, przedmioty materialne,
inne prawa majątkowe niekwalifikowane jako nieruchomości bądź ruchomości, niebędące przedmiotami materialnymi.
Mienie - nieruchome czy ruchome - powiązane może być z innymi składnikami majątkowymi, które są kwalifikowane jako części składowe rzeczy głównej (podstawowego składnika majątkowego), bądź też nie. Część składowa rzeczy Częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Części składowe rzeczy nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych. (art. 47 § 1 i 2 Kc). O ile następuje połączenie rzeczy z inną rzeczą tylko dla przemijającego użytku, nie ma mowy o kwalifikowaniu ich do części składowych. Częściami składowymi gruntu są przede wszystkim budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, jak również drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania (art. 48 Kc). Z kolei urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa. (Art. 49.§ 1 Kc). Częściami składowymi nieruchomości są także prawa związane z jej własnością, np. służebności uprawniające właściciela do korzystania z nieruchomości sąsiedniej. (Art. 50 Kc). Przynależności Jako przynależności kwalifikowane są rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Rzecz przynależna należy wyłącznie do właściciela rzeczy głównej. Przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną nie skutkuje utratą charakteru przynależności (Art. 51. Kc). ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz