Rzeczy oznaczone, części składowe rzeczy i przynależności

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzeczy oznaczone, części składowe rzeczy i przynależności - strona 1 Rzeczy oznaczone, części składowe rzeczy i przynależności - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
III. Rzeczy oznaczone co do gatunku i co do tożsamości Pojęcie Rzeczy oznaczone co do gatunku określone są wedle cech rodzajowych , a rzeczy oznaczone co do tożsamości odnosi się do indywidualnie wskazanego przedmiotu. Doniosłość prawna oba określenia funkcjonują w stosunkach cywilnoprawnych (szczególnie w zobowiązaniach), ale rzeczy oznaczone co do tożsamości są przedmiotem stosunków prawno-rzeczowych, przede wszystkim nieruchomości. IV. Części składowe rzeczy i przynależności Części składowe (art. 47) potrzebne do rozdzielenia rzeczy złożonych (elementy niejednorodne w różny sposób ze sobą sprężone) od rzeczy posiadających części , które nie mogą być przedmiotem odrębnych praw rzeczowych.
by dany element był uznany za część składowa musi spełniać określone warunki: więź fizykalno-przestrzenna - niemożność odłączenia bez zniszczenia rzeczy (§ 2); więź funkcjonalna - niemożność odłączenia bez zmiany przeznaczenia rzeczy (§ 2);
połączenie trwałe (§ 3)
Części składowe mogą posiadać tak nieruchomości jak ruchomości ; Wyjątki : art. 48 - budynki lub ich części oraz drzewa i inne rośliny, jeśli stanowią tak przepisy szczególne; art. 49 - urządzenia służące do odprowadzania lub doprowadzania wody, pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych gruntu lub budynku, przez który biegną, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa lub zakładu.
Częścią składową rzeczy mogą być też prawa związane z jej własnością ( art. 50 ) → rozciągnięcie też na te prawa dyspozycji art. 47 § 1 kc (nie mogą być odrębnym prawem) Nie zakazane jest dokonywanie podziały rzeczy i przekształcenia jej części składowych w rzeczy samoistne, choć zakazy takie mogą być formułowane w przepisach szczególnych (zakaz podziału gruntów rolnych) lub wynikać z konstrukcji praw związanych z rzeczą (np. służebności). Nie zakazane też jest podejmowanie zobowiązań dot. części rzeczy, posiadania ich, czy oznaczenia szczególnego sposoby wykonywania praw rzeczowych na określonej rzeczy. Przynależności samoistna rzecz ruchoma, związana z inna rzeczą (ruchomą lub nieruchomością), tj. rzeczą główną . Cechy : ta sama osoba właścicielem ;
przynależność jest potrzebna do korzystania z rzeczy głównej zgodnie z jej przeznaczeniem;
przynależność jest z rzeczą główną w faktycznym i stałym związku , a przemijające pozbawienie jej faktycznego związku z rzeczą główną nie powoduje utraty charakteru przynależności. art. 52 - czynności prawna dotycząca rzeczy głównej, dot. też przynależności - o ile przepisy szczególne lub sama umowa nie stanowi inaczej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz