Pożytki - omówienie zagadnień

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pożytki - omówienie zagadnień - strona 1 Pożytki - omówienie zagadnień - strona 2 Pożytki - omówienie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:


Art. 52 KC stanowi, że „czynność prawna mająca za przedmiot rzecz główną odnosi skutek także względem przynależności”. Wspomniana norma prawna ma charakter względnie wiążący. Ze względu bowiem na to, że przynależności są samoistnymi rzeczami, niekoniecznie muszą one dzielić los prawny rzeczy głównej. Z tego więc punktu widzenia istnieje istotna różnica między przynależnością, a częścią składową rzeczy.
Reguła ogólna art. 52 KC nie znajduje oczywiście zastosowania również w sytuacjach inaczej uregulowanych przepisami szczególnymi.
Egzekucja skierowana do nieruchomości obejmuje także jej przynależność.
V. Pożytki
1.pojęcie i rodzaje
Do przedmiotów stosunków cywilnoprawnych zalicza się także pożytki, w tym :
Pożytki naturalne z rzeczy
Pożytki cywilne z rzeczy
Pożytki prawa
Wspólnym elementem łączącym te pojęcia jest to, że obejmują one jakieś dochody z rzeczy lub z prawa.
Pożytkami naturalnymi z rzeczy są takie jej płody i inne odłączone od niej części składowe, jakie według zasad prawidłowej gospodarki stanowią normalny dochód z rzeczy.
Pożytki cywilne rzeczy są to dochody, jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego. Dochody te mogą przybierać postać pieniężną lub niepieniężną.
Pożytkami prawa są dochody, które prawo to przynosi zgodnie ze swym społeczno- gospodarczym przeznaczeniem
2. Konsekwencje prawne
Zgodnie z pierwszą regułą (art. 55 par. 1 KC) uprawnionemu do pobierania pożytków przypadają pożytki naturalne, które faktycznie zostały odłączone od rzeczy w czasie trwania tego uprawnienia. Natomiast jeżeli chodzi o pożytki cywilne, to uprawnienie to przysługuje w stosunku do jego twrania, a więc niezależnie od tego, czy faktycznie zostały pobrane.
Zgodnie z drugą regułą ogólną (art. 55 par. 2 KC) jeżeli uprawniony do pobierania pożytków poczynił nakłady w celu uzyskania pożytków, które przypadły innej osobie, to należy mu się od niej wynagrodzenie za te nakłady, jednakże tylko do wysokości wartości pożytków.
Poza rzeczami, których wyróżnienie służy głównie do konstruowania praw podmiotowych rzeczowych, można wskazać na inne typy przedmiotów stosunków cywilnoprawnych lub praw podmiotowych :
Przedmioty materialne niebędące rzeczami
Przedmioty niematerialne
Przedsiębiorstwa
Przedmioty materialne niebędące rzeczami
Wspomniane w tytule dobra materialne tym różnią się od rzeczy, że nie występują w postaci wyodrębnionej lub zindywidualizowanej :
Ciecze i gazy
Kopaliny
Zwierzęta w stanie wolnym
1.ciecze i gazy
Sens wyróżnienia cieczy oraz gazów pojawia się tylko wtedy, gdy :
Nie występują one w postaci zamkniętej, ponieważ wówczas traktuje się je jako rzeczy ruchome


(…)

… zdolne do tego, aby uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym
Chodzi tu w szczególności o utwory literackie, artystyczne, naukowe, wynalazki wzory użytkowe. Przedmioty materialne, a w szczególności rzeczy pełnią tylko funkcję przekaźników oryginalnych treści myślowych, stanowiących tu rzeczywisty przedmiot ochrony prawnej.
Wyróżniają się one nie tylko swoją niematerialną postacią, ale ponadto niemajątkowym charakterem
Pieniądz może występować w postaci określonych znaków pieniężnych. Wtedy przybiera on charakter swoistego rodzaju rzeczy ruchomych. Ponadto jednak jawi się on jako nosiciel i miernik wartości i jedynie dla wyrażenia tego znaczenia powinno się używać określenia „pieniądz”.
Są to dokumenty, których posiadanie stanowi niezbędną przesłankę wykonywania praw wyrażonych w treści dokumentu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz