Przedsiębiorstwo - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedsiębiorstwo - wykład - strona 1 Przedsiębiorstwo - wykład - strona 2 Przedsiębiorstwo - wykład - strona 3

Fragment notatki:


III. Przedsiębiorstwo
1.uwagi wstępne
Słowo przedsiębiorstwo używane jest w tekstach prawnych w co najmniej trzech różnych znaczeniach:
Na oznaczenie jakichś podmiotów prawa cywilnego
Na oznaczenie jakiejś działalności
Na oznaczenie przedmiotu czynności lub stosunku prawnego.
2. Pojęcie
W myśl art. 55 ze znaczkiem 1 KC, przedsiębiorstwem jest zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej. Owa funkcjonalna więź gospodarcza stanowi zatem spoiwo wiążące wspomniane elementy w pewien odrębny kompleks.
Ponadto pojęcie przedsiębiorstwa obejmuje także inne wartości, które wpływają dodatnio na wartość rynkową przedsiębiorstwa, lecz nie mogą być przedmiotem obrotu w oderwaniu od zorganizowanego kompleksu majątkowego.
Ów zorganizowany funkcjonalnie kompleks majątkowy określany mianem przedsiębiorstwa stanowi twór w tym sensie odrębny, że nie można go identyfikować z działalnością jakiejś osoby nierozdzielnie z nią związanej.
3. Konsekwencje i charakter prawny
Norma określająca składniki przedsiębiorstwa ma charakter względnie wiążący. Zawsze jednak treść pojęcia przedsiębiorstwa musi obejmować powiązane ze sobą istotne elementy, które decydują o tym iż zachodzi o wyodrębniony kompleks składników materialnych i niematerialnych przystosowanych do realizacji celów gospodarczych.
Przeniesienie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania następuje jedną czynnością prawną. Ponadto, biorąc pod uwagę, że w skład przedsiębiorstwa wchodzą m.in. pewne sytuacje, które nie stanowią przedmiotu żadnych odrębnych praw podmiotowych, trudno byłoby wyjaśnić możliwość włączenia ich do obrotu.
4. Gospodarstwa rolne
Art. 55 ze znaczkiem 3 KC „Za gospodarstwo rolne uważa się grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz z prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”.
Gospodarstwo rolne nie stanowi przedmiotu samodzielnego obrotu prawnego. Przedmiotem zbycia są tu poszczególne nieruchomości, na których gospodarstwo rolne zostało zorganizowane.
IV. Zbycie przedsiębiorstwa., V. Odpowiedzialność za długi związane z prowadzeniem zbytego przedsiębiorstwa
2. przejecie długu przez nabywcę przedsiębiorstwa
Sama umowa o zbycie przedsiębiorstwa nie powoduje przejęcia długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, ponieważ nie są one składnikami przedsiębiorstwa.
Nie ma żadnych przeszkód, aby w umowie o zbycie przedsiębiorstwa albo w jakiejś odrębnej umowie zbywca i nabywca przedsiębiorstwa uregulowali kwestię długów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jeżeli tego nie uczynią, zbywca przedsiębiorstwa nadal odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Nadal odpowiada on wówczas, gdy na umowę o przejęcie długu wierzyciel nie wyraził zgody. Jednakże w przypadku takim nabywca przedsiębiorstwa odpowiada względem zbywcy za to, że zbywca miał spełnić świadczenie.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz