Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu - strona 1 Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu - strona 2

Fragment notatki:

Zbycie przedsiębiorstwa jako kumulatywne przejęcie długu. Ten temat dotyczy zbycia przedsiębiorstwa i zbycia gospodarstwa rolnego.
Wierzytelności:
a. w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
b. inne wierzytelności. Zagadnienia podstawowe:
Źródło odpowiedzialności zbywcy i nabywcy - ex lege , przystąpienie do długu ex lege .
Zbycie przedsiębiorstwa w każdej postaci.
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy obejmuje długi związane z przedsiębiorstwem. Jakie to długi - trzeba oceniać in concreto , np. zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego przez zbywcę.
Dobra lub zła wiara. Wiedza nabywcy o długu związanym z przedsiębiorstwem.
Zakres odpowiedzialności nabywcy.
Zbywca i nabywca są dłużnikami solidarnymi kredytodawcy, ale nabywca odpowiada w węższym zakresie niż zbywca (368?).
Zbywca odpowiada za wszystkie długi - związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i inne (a i b). Jest to odpowiedzialność osobista nieograniczona.
Nabywca odpowiada tylko za długi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (a), odpowiada pro viribus patrimonii - odpowiada z całego swojego majątku, ale tylko do wysokości wartości zbytego przedsiębiorstwa. Wg cen z chwili zaspokojenia wierzyciela, wg stanu z chwili nabycia. Za takim unormowaniem przemawiają względy ochrony nabywcy.
Charakter prawny przepisu - ius cogens , odpowiedzialność nabywcy nie może być ograniczona, ani wyłączona w umowie zbycia przedsiębiorstwa - taka klauzula jest nieskuteczna wobec wierzyciela (ochrona wierzyciela).
Ukształtowanie stron w procesie cywilnym.
Wierzyciel (B) może pozwać nabywcę i zbywcę solidarnie lub albo nabywcę, albo zbywcę.
Zdarza się, że przedsiębiorstwo jest zbywane „kawałkami”. Jeżeli do zbycia dojdzie etapami, ale efektem jest zbycie całego przedsiębiorstwa (tzw. zbycie rozłożone w czasie), to stosujemy 55 4 jeżeli zaistniały też inne potrzebne przesłanki.
Zbycie.
Uno actu Rozłożone w czasie (chce ominąć 55 4 , ale nadal ma zastosowanie)
Przedsiębiorstwo jest podmiotem obiegu prawnego.
Czy można wnieść skargę windykacyjną o zwrot, wydanie przedsiębiorstwa - NIE, bo roszczenie windykacyjne może dotyczyć tylko rzeczy. Jednak takie roszczenie jest skuteczne, ale tylko w stosunku do rzeczy należących do przedsiębiorstwa.
W nauce chce się to uregulować.
366 odp. solidarna za długi zw. z prowadzeniem przedsiębiorstwa
N
Z
Przedsiębiorstwo, gospodarstwo rolne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz