Umowa o zbycie spadku - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o zbycie spadku - omówienie - strona 1 Umowa o zbycie spadku - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Umowa o zbycie spadku
Umowa, której przedmiotem jest przeniesienie własności spadku lub udziału spadkowego na inną osobę. Umowa ta dotyczy spadku jako całości lub jego części lub udziału należnego spadkobiercy. Może być zawarta pomiędzy spadkobiercą, który spadek przyjął, tzn. zbywcą i wybranym przez niego nabywcą.
Zbycie spadku następuje w drodze sukcesji uniwersalnej - nabywca wstępuje w ogół praw i obowiązków zbywcy.
Dla ważności umowy o zbycie spadku lub jego udziału wymagana jest forma aktu notarialnego.
Charakter prawny
Umowa o zbycie spadku jest umową o podwójnym skutku (zobowiązująco-rozporządzającym) - art. 1052 § 1 k.c. Umowa ta ma ponadto charakter kauzalny (art. 1052 § 2 k.c.). Może mieć charakter odpłatny („można sprzedać swój spadek”) jak i nieodpłatny.
Przedmiot
Zgodnie z art. 1051 k.c. przedmiotem umowy może być:
(1) cały majątek spadkowy, w sytuacji gdy do dziedziczenia doszła tylko jedna osoba;
(2) ułamkowa część spadku, gdy jedyny spadkobierca wyraża wolę zbycia określonej części spadku;
(3) udział w spadku, gdy zbywcą jest tylko jeden ze spadkobierców;
(4) część ułamkowa udziału spadkowego, gdy współspadkobierca wyraża wolę przeniesienia na nabywcę jedynie części przypadającego mu udziału.
W nauce prawa spadkowego powstała wątpliwość czy możliwe jest zbycie udziału w konkretnym przedmiocie majątkowym wchodzącym w skład spadku.
Zazwyczaj przyjmuje się, że jeżeli przedmiot jest takiej wartości, że wyczerpuje prawie cały spadek, dopuszczalne jest stosowanie zasad dotyczących zbycia spadku. W każdym innym przypadku zbycie takiego przedmiotu czy udziału w nim powinno nastąpić w postaci sukcesji syngularnej.
Przedmiotem umowy o zbycie spadku są prawa majątkowe wchodzące w skład spadku, natomiast nie stanowią przedmiotu umowy tzw. długi spadkowe.
Zgodnie z art. 1055 k.c. nabywca spadku ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe w tym samym zakresie co zbywca.
Ich odpowiedzialność względem wierzycieli jest solidarna.
Umowa sprzedaży występuje dosyć rzadko. W zasadzie wtedy, kiedy spadkobierca chce uzyskać „globalną” ceną (spieniężyć spadek).
Umowa darowizny zawierana jest przez spadkobiercę niekiedy także z tego względu, że prawo polskie nie dopuszcza możliwości odrzucenia spadku na rzecz oznaczonej osoby. Jeśli zatem spadkobierca chce zrezygnować ze swego udziału, tak aby przypadł on określonej osobie, może to uczynić jedynie w ten sposób, że przyjmie spadek a następnie w postaci umowy darowizny przekaże go tej osobie.
Zbycie udziału w spadku najczęściej ma miejsce pomiędzy spadkobiercami, chociaż prawo spadkowe nie przewiduje w tej mierze żadnych ograniczeń wobec czego może ono nastąpić także na rzecz osoby trzeciej.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz