Umowa o zbycie spadku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o zbycie spadku - strona 1 Umowa o zbycie spadku - strona 2

Fragment notatki:

Umowa o zbycie spadku Przez umowę o zbycie spadku spadkobierca, który spadek przyjął, przenosi na inną osobę całość lub ułamkową część spadku - spadkobierca może zatem zbyć całość lub część swojego udziału bez względu na to czy dziedziczy całość czy część spadku. Zbycie dotyczy tylko ogółu praw majątkowych - spadkobierca w ten sposób nie może uwolnić się od długów spadkowych , choć nabywca spadku staje się w takim wypadku współdłużnikiem . Nie jest konieczne wymienianie składników spadku w umowie - wystarczy określenie czy chodzi o całość czy część udziału. Do rozporządzenia udziałem w spadku nie jest konieczna zgoda współspadkobierców - umowa ta nie zmienia sposobu podziału spadku, a zatem nie narusza praw współspadkobierców. Do zbycia spadku stosuje się ogólne zasady dotyczące przeniesienia własności i przelania wierzytelności : Umowa zbycia spadku ma jednocześnie skutek zobowiązujący i rozporządzający (najczęściej to umowa sprzedaży lub darowizny). Jeżeli strony oddzielnie zawarły umowę zobowiązującą, a oddzielnie umowę rozporządzającą to umowa rozporządzająca jest ważna jedynie w wypadku ważności umowy zobowiązującej . Umowa o zbycie spadku ( a także obie umowy jeśli zobowiązująca i rozporządzająca są oddzielne) wymaga formy aktu notarialnego pod rygorem nieważności . Umowa o zbycie spadku może być spowodowana : Chęć szybkiego spieniężenia spadku - spadkobierca nie musi czekać na postępowanie działowe i sprzedaż poszczególnych części, ale od razu sprzedaje całość. Chęć przekazania spadku konkretnej osobie - w Polsce niemożliwe jest odrzucenie spadku na rzecz innej osoby, spadkobierca może jednak w drodze darowizny przekazać swój udział komuś innemu. Skutki umowy o zbycie spadku Nabywca spadku wchodzi w ogół praw spadkobiercy uzyskanych z dziedziczenia, a więc jest to następstwo prawne pod tytułem ogólnym - nie ma jednak skutku zwalniającego spadkobiercy z odpowiedzialności za długi spadkowe. Powstaje problem w momencie kiedy po zawarciu umowy dział spadku się zwiększa - jeśli umowa nie rozstrzyga tej sytuacji powstaje praktyczny problem co do interpretacji. Nabywca wchodzi w prawa zbywcy w takim zakresie w jakim one zbywcy przysługiwały - nie przewiduje się ochrony nabywcy w dobrej wierze. Umowa może być zawarta przed stwierdzeniem nabycia spadku - w takim wypadku na postanowieniu i tak będzie nazwisko zbywcy . Nabywca udziału w spadku może żądać działu spadku .
W odniesieniu do zbycia udziału spadkowego funkcjonuje zasada surogacji - jeżeli spadkobierca ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz