Prawo cywilne z umowami w administracji - strona 2

note /search

MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1197

MAŁŻEŃŚTWO PODSTAWOWE ZASADY PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO: 1) zasada monogamii 2) zasada świeckości małżeństwa a) małżeństwo w rozumieniu prawa państwowego- nie interesuje nas małżeństwo wyznaniowe, b) w sprawach małżeńskich orzekają sądy państwowe- wg prawa państwowego 3) zasada egalitaryzmu ( równości ) ma...

Nabycie i wykonanie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

Nabycie prawa podmiotowego: 1) NABYCIE POCHODNE- przesłanką jego jest istnienie u innej osoby tego samego lub innego prawa, innymi słowy, jeżeli w skład stanu faktycznego, od którego realizacji zależy nabycie prawa przez dany podmiot, wchodzi jako jeden z elementów to, że innemu podmiotowi przysług...

NABYCIE POSIADANIA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1036

NABYCIE POSIADANIA 1) PIERWOTNE- bez porozumienia z poprzednim posiadaczem- zawłaszczenie rzeczy cudzej albo niczyjej 2) POCHODNE- przeniesienie posiadania- nabycia na skutek porozumienia między dotychczasowym posiadaczem a jego nabywcą. Porozumienie- to termin szerszy niż umowa, nie trzeba mieć zd...

NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

NABYCIE WŁASNOŚCI I) PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI ( Art. 155- 171 )- jest to termin techniczno- prawny, zastrzeżony do nabycia własności drogą umowy stron. Strony tej umowy to: - DOTYCHCZASOWY WŁAŚCICIEL, - NABYWCA WŁASNOŚCI Jest to jedna z najważniejszych czynności w obrocie. CHARAKTER UMOWY PRZENOSZĄC...

Nadużycie prawa podmiotowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1169

Nadużycie prawa podmiotowego ( Misbrauch ): Czy dokonanie czynności, która formalnie mieści się w granicach danego prawa podmiotowego ( a więc jest wykonywaniem tego prawa ), lecz wykracza poza jego cel, jest jeszcze wykonanie...

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 980

OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY ( Art. 128- 144 ). OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY ( Art. 128 )- obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Cel społeczno- gospodarczy : w

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH Dobra osobiste- definicja DOBRA OSOBISTE ( wg prof. Szpunara ) pewne wartości - niemajątkowe - ściśle związane z człowiekiem, - powszechnie uznane w społeczeństwie. Inne definicje:...

OCHRONA POSIADANIA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 70
Wyświetleń: 987

OCHRONA POSIADANIA 1) DOMNIEMANIA CHRONIĄCE POSIADANIE: Domniemania są wzruszalne i dosyć słabe. a) Art. 339- domniemanie, iż ten, kto rzeczą faktycznie włada, jest posiadaczem samoistnym. b) Art. 341- domniemanie posiadania zgodnego z prawem. Dotyczy również posiadania przez poprzedniego posiadacz...

OCHRONA WŁASNOŚCI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

OCHRONA WŁASNOŚCI ( Art. 222- 231 ) 1) konstytucyjny- art. 21 i 64 gwarantuje ochronę własności równą dla wszystkich, 2) karno- prawny, 3) administracyjno- prawny 4) cywilno- prawny, które nas interesuje najbardziej. Konieczność ochrony prawa własności wynika z samej definicji prawa własności ( zob...

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1666

ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI ODRĘBNA WŁASNOŚĆ LOKALI- instytucja polegająca na tym, że lokal będący wg zasada ogólnych częścią składową nieruchomości gruntowej ( superficies s...