NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności - strona 1 NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności - strona 2 NABYCIE WŁASNOŚCI - nabywca własności - strona 3

Fragment notatki:

NABYCIE WŁASNOŚCI I) PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI ( Art. 155- 171 )- jest to termin techniczno- prawny, zastrzeżony do nabycia własności drogą umowy stron. Strony tej umowy to: - DOTYCHCZASOWY WŁAŚCICIEL, - NABYWCA WŁASNOŚCI Jest to jedna z najważniejszych czynności w obrocie. CHARAKTER UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ ( zob. też czynności prawne ). 1) Zasada: KONSENSUALNE Natomiast obowiązkowy wpis prawa własności do księgi wieczystej ma charakter obligatoryjny ale nie konstytutywny. Wyjątek: realne- przeniesienie własności następuje z chwilą przeniesienia posiadania. a) z ustawy ( Art. 155 §2 ): - rzeczy, takie, które jeszcze nie istnieją - rzeczy oznaczone co gatunku. b) z woli stron 2) Zasada: ROZPORZĄDZAJĄCE. Wyjątek: a )z ustawy, b) z woli stron Mogą mieć charakter: a) Art. 157- zobowiązująca ze skutkiem tylko zobowiązującym- konieczna jest umowa rozporządzająca - wypadku gdy: - przedmiotem umowy przenoszącej własność jest nieruchomość, - zastrzeżono termin lub zawarto ją pod warunkiem b) przepisy u. g. g.- gmina ma ustawowe prawo pierwokupu do niektórych nieruchomości. W świetle tych przepisów strony muszą najpierw zawrzeć umowę zobowiązującą ( umowę sprzedaży ), a następnie dopiero- jeżeli gmina nie skorzysta z prawa pierwokupu- umowę rozporządzającą przenoszącą własność. c) rozbicie skutków ( najpierw skutek zobowiązujący, a dopiero gdy jest element realny- następuje skutek rozporządzający ). Tym elementem realnym może być: - przeniesienie posiadania ( Art. 155 §2 ) - zapłata ceny ( ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ ) 3) Zasada : KAUZALNA- Art. 156 a) materialnie zarówno przy ruchomościach jak i nieruchomościach, b) formalnie przy nieruchomościach ( Art. 158 ). - Niemcy rozbijają umowy, druga jest abstrakcyjna. Przy nieruchomościach decyduje wpis nowego właściciela do księgi wieczystej- wtedy dopiero może być przeniesienie własności. I nie ważne, jak się wpisał, na jakiej podstawie. - w prawie francuskim odwrotnie, bo tylko jedna umowa, W prawie polskim też jedna umowa- jest to czynność kauzalna: Musimy odróżnić dwie sytuacje: a) własność może przechodzić na podstawie jednej umowy od razu. Nie ma tu miejsca na badanie kauzalności, b) umowa zobowiązująca ze skutkiem zobowiązującym ( sprzedaż, darowizna, zamiana lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności ), zapis, bezpodstawne wzbogacenie lub inne zdarzenie. umowa rozporządzająca ze skutkiem rozporządzającym

(…)

…,
- SN 19910 osoba, która objęła w posiadania nieruchomości na podstawie umowy, która nie miała formy aktu notarialnego, nie może być posiadaczem samoistnym w dobrej wierze.
- 30 lat, jeśli uzyskał posiadanie w złej wierze.
Nabycie własności następuje z mocy prawa z chwilą upływu terminu zasiedzenia. Potrzebne jest jednak postępowania o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie ( art. 609- 610 kpc ). Jest to postępowanie nieprocesowe, postanowienie ma charakter deklaratoryjny. Takie postanowienie sądu jest podstawą do ujawnienia nowego właściciela w księdze wieczystej i uprawnia go do rozporządzania rzeczą.
Problem intertemporalny: INSTATO USUCAPIENDI ( w czasie zasiadywania nieruchomości ) wiele osób zostało zaskoczonych nowelizacją. Jakie terminy stosować do nich?
- jeśli krótszy termin…
… powierzone przez właściciela innej osobie, iż chodzi o posiadaczy zależnych albo dzierżycieli.
c) ta osoba zawiera umowę z nabywcą,
Chodzi o umowę, w której nieuprawniony przenosi własność na inną osobę.
d) następuje wydanie rzeczy,
Umowa musi mieć więc charakter realny- traditio corporalis i traditio longa manum, w doktrynie zaakceptowano także traditio brevi manum, bo rzecz jest, znajduje się w posiadaniu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz