Nadużycie prawa podmiotowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nadużycie prawa podmiotowego - strona 1 Nadużycie prawa podmiotowego - strona 2 Nadużycie prawa podmiotowego - strona 3

Fragment notatki:

Nadużycie prawa podmiotowego ( Misbrauch ): Czy dokonanie czynności, która formalnie mieści się w granicach danego prawa podmiotowego ( a więc jest wykonywaniem tego prawa ), lecz wykracza poza jego cel, jest jeszcze wykonaniem czy też nadużyciem. a) QUIS SUO IURE UTITUR NEMINEM LEDIT ( w prawie rzymskim )- Kto wykonuje własne prawo nikomu nie szkodzi. Przyjmowały tak Kodeks Napoleona i ABGB ( §1305- Kto używa swego prawa w granicach prawnych, nie odpowiada za szkody, wynikające stąd dla innych ). b) TEORIA ZEWNĘTRZNA- nadużywa prawa ten, kto działa w granicach swego prawa, a jedynie z uwagi na to, że pobudki jego działania były niedozwolone, nadużycie prawa staje się czynem niedozwolonym pociągającym za sobą obowiązek naprawienia szkody. - uprawniony działa ZŁOŚLIWIE ( by szykanować )- TEORIA SZYKANY. Słynnym przykładem jest tu wystawienie przez właściciela na swoim dachu bez żadnej potrzeby wysokiego komina jedynie w tym celu, aby uniemożliwić dostęp światła do mieszkania sąsiada. W tej sprawie orzekał sąd we Francji w Colmar. Sąd orzekł, iż wprawdzie własność jest prawem absolutnym ( art. 547 Kodeksu Napoleona ), ale ze względu na pobudkę działania właściciel może być zobowiązany do naprawienia szkody jaką sąsiad poniósł. - uprawniony działa niezgodnie z celem prawa ( KRYTERIUM OBIEKTYWNE NADUŻYCIA PRAWA PODMIOTOWEGO Rok 1915, sprawa również we Francji. Inżynier sterowców ( budowniczy balonów ) wypuszczał je- eksperymenty prowadził na własnej nieruchomości, ale balony zlatywały na nieruchomość sąsiada. Sąsiad wybudował więc drewnianą konstrukcję najeżoną ostrymi widłami, o którą balony się rozdzierały. Sąd uznał, że nastąpiło nadużycie prawa podmiotowego, sięgnął nie do pobudek działacza, ale przeznaczenia prawa własności ( tę koncepcję rozbudował francuski uczony Jessermand ). Przeniesiono ciężar z okoliczności subiektywnych na przeznaczenie ( cel prawa ). Obie koncepcje przyznały, że nadużycie prawa jest wykonywaniem prawa, nie jest działaniem bezprawnym. Nie można więc żądać zaniechania wykonywania prawa. Sądy obciążały konsekwencjami finansowymi, ale nie mogły zakazać działania, bo było to wykonywaniem prawa c) TEORIA WEWNĘTRZNA ( Planiol, Szpunar- rozprawa habilitacyjna "Nadużycie prawa podmiotowego"- 1947 )- nadużycie prawa zachodzi wówczas, gdy uprawniony, wykonując swoje prawa, działa sprzecznie z zasadami dobrej wiary lub używa prawa niezgodnie z jego celem, ze względu na który prawo mu służy. Nadużycie prawa jest działaniem bezprawnym, mającym tylko pozory wykonywania prawa. W związku z tym, że nadużycie jest bezprawne: - można domagać się zaniechania, - powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza. Teorię tę przyjęto w kc niemieckim:

(…)

… się do zasad współżycia społecznego przepisów, przepisy te mają spełniać:
a) przepisy, w których naruszenie zasad współżycia społecznego spotyka się z dezaprobatą ze strony ustawodawcy, w tym sensie, że wiąże on ujemne skutki prawne z tym zachowaniem się:
- art. 5 ( zob. wyż. ),
- art. 58 §2 ( nieważność czynności prawnej- patrz. niż )
- art. 93 ( fikcja ziszczenia się warunku,
- art. 754 ( prowadzący cudze…
… przez dobrą wiarę lub przez cel, ze względu na który prawo mu służyło.
2) popc ( 1950 )- Art. 3- nie można czynić ze swego prawa użytku, który naruszałby zasady współżycia społecznego w państwie ludowym.
3) W kc z 1964- Dwa kryteria oceny:
- zasady współżycia społecznego,
- społeczno- gospodarcze przeznaczenie prawa
Nadużycie nie jest wymysłem prawa socjalistycznego! Tylko w common law odrzucono tę koncepcję…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz