Wykład - nabycie praw podmiotowych (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - nabycie praw podmiotowych (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

Nabycie praw podmiotowych:
Nabycie pierwotne - samodzielne nabyte, nie zależne od nikogo, (ktoś napisał książkę, to nabył prawa autorskie) (zasiedzenie)
Nabycie pochodne - pochodzi od zbywcy, prawo jest nabywane od zbywcy, dochodzi do przeniesienia; działa zasada uprawnionego zbywcy - nikt nie może zbyć więcej praw niż sam ma; Nabycie translatywne - nabywamy prawo w takiej samej postaci, treści, niezmienionej ( kupno rzeczy)
Nabycie konstytutywne - nabywamy nową jakoś, treści, lub zmienia swoją treść (np. właściciel mieszkania postanawia je wynająć) Wykonywanie prawa - realizacje prawa podmiotowego Osobiście lub Za pośrednictwem innych osób,
Jest ono tylo uprawnieniem, może ale nie musi. Jednakże gdy zaniecha, to musi się liczyć z konsekwencjami (przedawnienie, wygaśniecie, zasiedzenie, ) w jaki sposób wykonywać? Nadużycie prawa podmiotowego - takie zachowanie, które formalnie mieści się w treści tego prawa, jednakże jest ono sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. (zasłonięcie murem posesji sąsiada na złość). Art. 5 KC Kolizja praw podmiotowych - jest równocześnie kilka praw, które ze sobą kolidują. (jest kilka umów na jedno mieszkanie) (hipoteki). Dwa systemy rozwiązywania kolizji: system preferencji - kolidujące prawa ułożone są w określonej kolejności, zaspokajanie tych prawa następuje wg tej kolejności, został przyjęty został w prawie własności. System redukcji - wszystkie prawa kolidujące podlegają zaspokojeniu i to proporcjonalne do swojej wysokości. Wszyscy wiec dostana trochę.
Jaki system zostaje zastosowany ustala ustawodawca
Ochrona praw podmiotowych: Ochrona sądowa- czasem traci się tą ochronę (przedawnienie)
Ochrona pozasądowa (własna) można z niej korzystać jeśli ustawa na to pozwala wyjątki: samoobrona(ustawodawca ustala, że można bronić się samemu przez zagrożeniem, nawet może być ochrona fizyczna) i samopomoc ( wymuszamy świadczenie, samodzielna egzekucja, nie bronimy się przed atakiem)
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz