Nabycie i wykonanie prawa podmiotowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nabycie i wykonanie prawa podmiotowego - strona 1 Nabycie i wykonanie prawa podmiotowego - strona 2

Fragment notatki:

Nabycie prawa podmiotowego: 1) NABYCIE POCHODNE- przesłanką jego jest istnienie u innej osoby tego samego lub innego prawa, innymi słowy, jeżeli w skład stanu faktycznego, od którego realizacji zależy nabycie prawa przez dany podmiot, wchodzi jako jeden z elementów to, że innemu podmiotowi przysługuje to samo albo inne prawo. a) TRANSLATYWNE- dane prawo w całości przechodzi z jednego podmiotu na drugi ( przeniesienie prawa własności ), b) KONSTYTUTYWNE- dany podmiot nabywa prawo nowe, dotychczas nie istniejące, ale stanowiące pod względem treści jakby wycinek prawa już istniejącego u poprzednika ( przy ustanowienie służebności ). a) SUKCESJA POD TYTUŁEM OGÓLNYM ( UNIWERSALNA )- nabywca wskutek jednego stanu faktycznego wstępuje w ogól praw stanowiących majątek lud odrębny majątek poprzednika, przy czym nabyciu towarzyszy z reguły wstąpienie przez nabywcę także w długi, które ten majątek obciążają. b) SUKCESJA POD TYTUŁEM SZCEGÓLNYM ( SYNGULARNA )- gdy przedmiotem sukcesji jest jedno lub więcej konkretnych praw. Zasada : sukcesja syngularna. Wyjątek : sukcesja uniwersalna w przypadkach w ustawie określonych ( dziedziczenie, nabycia spadku na skutek umowy, połączenie się osób prawnych ). Zasada : Istotną konsekwencją nabycia pochodnego jest fakt, iż nabywca nie może uzyskać więcej praw, niż miał poprzednik ( NEMO PLUS IURIS AD ALUM TRANSFERRE POTEST QUAM IPSE HABET ). Wyjątek: a) art. 83 §2- nabycie prawa przez osobę trzecią w drodze czynności prawnej odpłatnej dokonanej na podstawie czynności prawnej pozornej, a więc nieważnej, b) nabycie własności rzeczy ruchomej, użytkowania do takiej rzeczy i zastawu od osoby nieupoważnionej do rozporządzania tą rzeczą ( art. 169, 245, 309 ) c) nabycie własności nieruchomości lub innego prawa zgodnie z treścią księgi wieczystej, jeżeli istnieje niezgodność między treścią tej księgi a rzeczywistym stanem prawnym ( rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych ), d) nabycie prawa należącego do spadku na skutek rozporządzania dokonanego przez osobę, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, lecz spadkobiercą nie jest e) nabycie weksla lub czeka, We wszystkich tych wypadkach nabywca musi być w dobrej wierze, aby nabycie było skuteczne. 2) PIERWOTNE- tego rodzaju zależność nie istnieje. a) w ogóle nie ma uprawnionego ( rzecz jest niczyja ), - zawłaszczenie b) jest poprzedni uprawniony, ale nabywca prawa postępuje wbrew jego woli. - nabycie własności przez zasiedzenie - nabycie z ustawy ( np. nacjonalizacja ). Jaki charakter ma nabycie przez gminy własności komunalnej?. Przyjmuje się, że są następcą prawnym Skarbu Państwa ( na podstawie Przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym ). ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz