MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT - strona 1 MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT - strona 2 MAŁŻEŃSTWO A KONKUBINAT - strona 3

Fragment notatki:

MAŁŻEŃŚTWO PODSTAWOWE ZASADY PRAWA MAŁŻEŃSKIEGO: 1) zasada monogamii 2) zasada świeckości małżeństwa a) małżeństwo w rozumieniu prawa państwowego- nie interesuje nas małżeństwo wyznaniowe, b) w sprawach małżeńskich orzekają sądy państwowe- wg prawa państwowego 3) zasada egalitaryzmu ( równości ) małżonków 4) zasada trwałości małżeństwa - jedynym państwem europejskim, które nie przewiduje rozwodów, jest Malta, Irlandia wprowadziła je niedawno, Chile- od 2004, nie ma rozwodów na Filipinach, ale szerzej traktuje się unieważnienie małżeństwa. 5) zasada dobra dziecka i równouprawnienia dzieci pozamałżeńskich i małżeńskich POKREWIEŃSTWO - stosunek między osobami związanymi węzłem krwi ( jest wspólny przodek ). a) w linii prostej ( jedna osoba pochodzi bezpośrednio od drugiej ), b) w linii bocznej POWINOWACTWO ( Art. 26 )- stosunek miedzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Stopnie powinowactwa liczy się tak jak przy pokrewieństwie. Powinowactwo trwa mimo ustania małżeństwa ( "można pozbyć się żony, ale nie można pozbyć się teściowej" ). Jeśli małżeństwo zostanie jednak unieważnione, to powinowactwo wygasa. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA WARUNKI ISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA ( Art. 1 )- warunkują one byt małżeństwa, jeśli ich nie ma, nie ma małżeństwa ( MATRIMONIUM NON EXISTENS ). - jeżeli mimo tego sporządzony zostanie akt małżeństwa, to - każdy, kto ma w tym interes prawny, - może wystąpić z powództwem o USTALENIE NIEISTNIENIA MAŁŻEŃSTWA ( Art. 2 ) I. Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej ( Art. 1 §1 ): 1) odmienność płci nupturientów, Wynika to też z Art. 18 Konstytucji- małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. W Europie są 2 państwa, gdzie dopuszczalne są małżeństwa homoseksualne ( Belgia, Holandia ). Jeśli ktoś zmienił płeć, to występuje z powództwem o ustalenie. W akcie urodzenia pojawia się wzmianka dodatkowa. 2) jednoczesna obecność nupturientów Wyjątek: Art. 6- małżeństwo przez pełnomocnika ( per procura ): - zezwolenie sądu z ważnych powodów, - forma pełnomocnictwa: - pisemna z podpisem urzędowo poświadczonym, - z wymienieniem osoby, z którą małżeństwo ma być zawarte, - tylko jeden z małżonków może mieć pełnomocnika, drugi musi być obecny 3) oświadczenia woli obu nupturientów, iż wstępują ze sobą w związek małżeński, 4) przed odpowiednim organem: - kierownikiem usc, - polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeśli mężczyzna i kobieta ( Art. 1 §4 ):

(…)

… z 12.05.1979- stosunek RP do Kościoła Katolickiego. Zmieniono powyższe przepisy. Małżeństwo kościelne nie wywoływało żadnych skutków w zakresie prawa cywilnego- osoba uważana była za wolną, brak dziedziczenia ustawowego, dzieci uważane były za pozamałżeńskie. Inne ustawy regulujące stosunek RP do kościołów również przewidują zawarcie małżeństwa ze skutkiem cywilno- prawnym, np. protestanckie.
28.03.1993…
… prawnych, które powstały między konkubentami w czasie trwania konkubinatu ( KAZUISTYCZNA KONCEPCJA ROZLICZEŃ ). Można stosować wprost lub przez analogię przepisy o zniesieniu współwłasności, o spółce cywilnej, bezpodstawnym wzbogaceniu,
- jeżeli podczas trwania wspólności ustawowej, jedno z małżonków nabędzie przedmioty majątkowe wspólnie ze swoim konkubentem, przedmioty takie mogą stanowić współwłasność…
…, a w tym czasie jeden z nupturientów ( jeszcze nie małżonków ) umiera. Kierownik usc sporządza jednak normalnie akt małżeństwa i jest ono ważne, gdyż uważa się je za zawarte z chwilą oświadczenia woli w obecności duchownego.
KONKUBINAT
KONKUBINAT- nieformalny związek kobiety i mężczyzny, którzy nie zawarli ze sobą małżeństwa w formie określonej przez prawo rodzinne, lecz pozostają we wspólnym- stałym- pożyciu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz