Prawo cywilne i handlowe - strona 4

note /search

Ogólne przepisy dotyczące umów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980

OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE UMÓW Umowa to czynność prawna co najmniej dwustronna, która dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron zmierzających do powstania, zamiany lub zniesienia określonego stosunku prawnego. To uzgodnienie oświadczeń woli stron określa się mianem po...

Spółka cywilna - Umowa

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1589

SPÓŁKA CYWILNA Spółka cywilna to umowa cywilnoprawna, uregulowana w art. 860-875 kodeksu cywilnego. Spółka cywilna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej specyficzną dla prawa polskiego i nie występuje w żadnym innym państwie w Europie. Spółka cywilna rodzi umowny stosunek zobowiązaniowy ...

Spółka jawana-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

SPÓŁKA JAWNA Definicja i istota. Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową ( art. 22. ust. 1. k.s.h.). Jest ona przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i podlega wpisowi do

Struktury holdingowe-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1113

Struktury holdingowe Geneza holdingu Badacze zajmujący się historią holdingu nie są zgodni co do tego, gdzie i kiedy pojawił się on jako instytucja prawno - gospodarcza. Istnieją dwie teorie na ten temat. Jedna z nich zakłada, że holding wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 1870 - 1...

Źródła prawa cywilnego - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 791
Wyświetleń: 3031

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład I - Źródła prawa cywilnego. Oznaczenie prawa cywilnego i handlowego Prawo cywilne reguluje stosunki cywilnoprawne. Stosunki cywilnoprawne:  Na ogół mają charakter niematerialny i majątkowy – są mierzalne ekonomicznie, co ozn...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1309

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład II - Źródła prawa cywilnego Prawo angielskie ma duże znaczenie dla wielu państw. Kształtowane jest od czasów Wilhelma Zdobywcy. Charakterystyczne dla tego prawa jest to, że aż po II połowę XVII wieku istniały w nim dwa rodzaje...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo czekowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1435

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład V – Prawo czekowe W 1931 roku w Genewie wypracowano trzy konwencje dotyczące czeków: 1. 2. 3. Jednolite prawo czekowe. Konwencja norm kolizyjnych związanych z pra...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo umowne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1211

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VI – Prawo umowne Konferencja wiedeńska z 1980 roku, która odbywała się pod auspicjami ONZ, wypracowała postanowienia konwencji (właściwie: Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów), które s...

Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1169

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 1 Test wielokrotnego wyboru. Zagadnienia: Międzynarodowy obrót gospodarczy: Spór o to rozpatrywany na 2 sposoby: Sąd państwowy: nie jest możliwa swoboda. Muszą opierać się na danym prawie, ale nie musi być w oparciu o p...

Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 686
Wyświetleń: 910

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki Wykład 3 Nawet jeżeli spór rozstrzygany jest przed sądem polskim, to rozstrzyganie to nie musi być oparte na przepisach prawa polskiego. Aby ustalić w oparciu o które prawo rozstrzygać spór stosuje się