Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo czekowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo czekowe - strona 1

Fragment notatki:

Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład V – Prawo czekowe
W 1931 roku w Genewie wypracowano trzy konwencje dotyczące czeków:
1.
2.
3.
Jednolite prawo czekowe.
Konwencja norm kolizyjnych związanych z prawem czekowym.
Konwencja dotycząca opłaty stemplowej i skarbowej.
Czek odpowiada wekslowi. Wystawca czeku zleca trasatowi, którym w tym wypadku jest zawsze bank,
spełnienie świadczenia wobec odbiorcy czeku.
Zasadnicze różnice pomiędzy czekiem i wekslem.
1.
2.
3.
4.
Trasatem wekslowym nie może być każdy – musi to być Bank (z definicji Bankier, czyli właściciel
banku). Stosunek pokrycia wystawca – trasat wynika z umowy czekowej zawartej między
bankiem a klientem banku. Klient rozporządza swoimi środkami zdeponowanymi w banku za
pomocą czeku.
Trasat nie może dokonać akceptu (przyjęcia) czeku. Artykuł 4 prawa czekowego reguluje tą
kwestie.
Art. 4
Czek nie ulega przyjęciu. Wzmiankę o przyjęciu czeku, umieszczoną na czeku, uważa się za
niezapisaną.
Wynika z tego, że bank nigdy nie będzie zobowiązany do zapłaty sumy czekowej, pozostaje
upoważnionym. Ten, kto ma czek nie może żądać zapłaty czeku przez bank. Posiadacz nie może
wystąpić do sądu przeciw bankowi. Bank nie będzie dłużnikiem czekowym, nawet po
potwierdzeniu czeku. Postanowienie takie miało ograniczyć popularność czeków względem
pieniądza emisyjnego. Banki zwykłe dzięki zapisowi art. 4 nie mogą emitować pieniądza, są
zobowiązane jedynie do zapłaty sumy czekowej. Jeżeli bank byłby dłużnikiem czekowym
jednocześnie emitowałby pieniądz czekowy.
Odbiorca czeku (remitent) nie musi być oznaczony w treści czeku. Czek może być wystawionym
na okaziciela. Nie istnieje natomiast weksel na okaziciela.
Artykuły 29 i następne są regulujące dla tej kwestii. Wyróżnia się dwa rodzaje czeków:
 Gotówkowe – upoważniające do zapłaty znakami pieniężnymi – gotówką.
 Rozrachunkowe – uniemożliwia zapłatę znakami pieniężnymi natomiast umożliwia
zapłatę za pośrednictwem rachunku bankowego. Następuje uznanie rachunku
odbiorcy sumą czekową. Ten rodzaj czeku jest wynalazkiem służącym bezpieczeństwu
czekowemu.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz