Prawo cywilne i handlowe

note /search

Prawo cywilne i handlowe

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Prawo cywilne reguluje stosunku prawne o charakterze majątkowym pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Prawo cywilne zajmuje się majątkiem (wszystkim, gdzie widać wartość majątkową). 1. Systematyka prawa cywilnego: a. Systematyka spandektowa (pięcioksiąg) – prawo cywilne dzieli się na 5 ksiąg:  Cz...

Ogólna problematyka umów - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1358

Zasada swobody (wolności) umów jest jedną z najważniejszych reguł w stosunkach umownych. Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według własnego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Należy jednak mieć n...

Podmioty prawa cywilnego - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1575

Podmiotami prawa cywilnego według przepisów kodeksu cywilnego są: osoby fizyczne osoby prawne. OSOBA FIZYCZNA Osobą fizyczną jest człowiek. Osoba fizyczna rozpoczyna swój byt prawny w chwili urodzenia, tj. odłączenia od ciała matki, a kończy go w chwili śmierci. Według obowiązującego w Polsce pr...

Podstawowe wiadomości o prawie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 602

Prawo to system norm prawnych, które powstały w związku z istnieniem i funkcjonowaniem państwa lub innego uporządkowanego organizmu społecznego, ustanowione lub uznane przez właściwe organy władzy i przez te organy stosowane, w tym z użyciem przymusu. Moralność to zbiór zasad, które określają, co j...

Pojęcie czynności prawnych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Do zdarzeń prawnych, które odgrywają w prawie cywilnym szczególną rolę, należą czynności prawne. Czynność prawna to taka czynność osoby fizycznej lub prawnej, która zmierza do ustanowienia, zmiany lub zniesienia stosunku cywilnoprawnego przez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Istotną cechą...

Prawo rodzinne i opiekuńcze - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1505

Przepisy prawa rodzinnego zawarte są w ustawie z 25 lutego 1964 r. - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRO). I. MAŁŻEŃSTWO 1. ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA Małżeństwo może być zawarte wyłącznie pomiędzy kobietą a mężczyzną. Do zawarcia małżeństwa dochodzi poprzez złożenie przez nich, przy jednoczesnej obecnośc...

Prawo spadkowe - omówienie - Dziedziczenie ustawowe

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1211

Dziedziczenie ustawowe - dziedziczenie wg przepisów ustawy (głównie przepisów Kodeksu cywilnego) mające miejsce gdy spadkodawca nie sporządził testamentu lub testament jest nieważny albo gdy osoby powołane do dziedziczenia nie chcą l...

Prawo własności - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 903

Własność jest przede wszystkim kategorią ekonomiczną, oznaczającą określoną formę społecznego zawłaszczenia przez ludzi dóbr materialnych w procesie produkcji. Jeżeli stosunki własnościowe zostaną uregulowane przepisami prawnymi, mamy do czynienia z własnością w znaczeniu prawnym. Własność w znaczen...

Prawo cywilne i handlowe - zagadnienia egzamin

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1106

Przedmiot: PRAWO - PODSTAWY ZiM I rok ZAKRES TEMATYCZNY 1. Podstawowe wiadomości o prawie. Definicja prawa. Prawo a moralność. Praworządność. Świadomość prawna. Wykładnia prawa. Źródła prawa w Polsce. 2. Zakres prawa konstytucyjnego. Konstytucja jako ustawa zasadnicza. Monteskiuszowska zasada trój...

Funkcje organów kontroli państwowej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

W1 Rzecznik Praw Obywatelskich to jednoosobowy organ władzy państwowej. Urząd ten powstał w Polsce z dniem 1 stycznia 1988 roku. Działalność Rzecznika reguluje Konstytucja RP i ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Rzecznik, któremu pomagają jego zastępcy oraz Biuro Rzeczn...