Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy - strona 1 Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy - strona 2 Wykład - Międzynarodowy obrót gospodarczy - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 1
Test wielokrotnego wyboru.
Zagadnienia:
Międzynarodowy obrót gospodarczy: Spór o to rozpatrywany na 2 sposoby:
Sąd państwowy: nie jest możliwa swoboda. Muszą opierać się na danym prawie, ale nie musi być w oparciu o prawo w danym państwie.
Sąd polubowny (arbitrażowy) :niezależny od państwa, swoboda
Ustalenie prawa w oparciu o które sąd będzie dany spór rozstrzygał.
Efekt może być różny, w zależności w oparciu o które prawo będziemy rozpatrywać.
Efekt ujednolicanie prawa:
Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów: dotyczy umowy sprzedaży. Zakres stosowania tej konwencji jest dość szeroki.
Wybrane instytucje prawa cywilnego i handlowego: różnice pomiędzy prawami w różnych państwach. Sprzedaż, dzieło, zlecenie, gwarancja.
Sposób rozstrzygania sporów.
Do wyboru są dwie drogi
Sąd państwowy. Jeśli strony nie ustalą drogi sporu to sąd państwowy ma pierwszeństwo w rozpoznaniu sprawy
Sąd polubowny (arbitrażowy)
Należy ustalić, który sąd jakiego państwa jest właściwy. W tym zakresie obowiązuje rozporządzenie UE, które rozstrzyga i określa w zależności od typu sprawy przed sądami jakiego typu państwa można toczyć spory.
Właściwość ugodowa-może być toczona zarówno na terenie jednego jak i drugiego państwa.
Właściwość wyłączna- charakterystyczna dla sporów dotyczących nieruchomości. Tylko przed sądem państwowym tego państwa na którego terenie nieruchomość się znajduje.
Możliwość porozumienia który sąd ma rozstrzygać. Umowa o wyborze sądu- klauzula prorogacyjna- możliwość wyboru sądu w danym mieście który ma spór rozstrzygać.
Zaufanie do sądów państwowych jest ograniczone. Sąd może sprzyjać tej stronie która pochodzi ze swojego państwa.
Rozstrzygnięcie sporu wiąże się z procedurą obowiązującą w danym państwie.
Sądy państwowe procedują w języku urzędowym, który obowiązuje w danym państwie, co rodzi dodatkowe koszty dojazdu, pomocy prawnej, tłumaczenia, tłumaczy.
Sądy państwowe działają wieloinstancyjnie ta sama sprawa może być rozpatrywana przez kilka instancji. Dzięki temu te postępowania są strasznie długie. Sądy polubowne i ich zalety: Same trony mają większy wpływ na postępowanie strony mogą wybrać gdzie ten spór będzie się toczył.
Sądy polubowne
-stałe (zinstytucjonalizowane): interesują się rozwiązaniem sporów
W Polsce istnieją przy izbach gospodarczych (np. w Warszawie, Katowicach)


(…)

… mogą ustalić zasady słuszności na podstawie zasad podanych.
Normy kolizyjne- ustalają w oparciu o które prawo należy spór rostrzygnąć
Znajdują się kodeksie w prawo międzynarodowe.
Obowiązują Europejskie, które zostały ujednolicone ( za wyjątkiem Danii). Zamieszczone są w rozporządzeniach: Rzym I i Rzym II Rzym I dotyczy zobowiązań wynikających z umów. Rzym II dotyczy zobowiązań pozaumownych, np.: dotyczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz