Ogólne przepisy dotyczące umów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólne przepisy dotyczące umów-opracowanie - strona 1 Ogólne przepisy dotyczące umów-opracowanie - strona 2 Ogólne przepisy dotyczące umów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

OGÓLNE PRZEPISY DOTYCZĄCE UMÓW
Umowa to czynność prawna co najmniej dwustronna, która dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli dwóch lub więcej stron zmierzających do powstania, zamiany lub zniesienia określonego stosunku prawnego. To uzgodnienie oświadczeń woli stron określa się mianem porozumienia, konsensu. Umowa musi obejmować określenie stron oraz istotne elementy, np. przy umowie sprzedaży przedmiot i cenę.
Umowy regulowane kodeksem cywilnym.
Umowa sprzedaży (art. 535-602 k.c.)
Umowa zamiany (art.603 k.c.)
Umowa dostawy (art. 605-612 k.c.)
Umowa kontraktacji (art. 613-626 k.c.)
Umowa o dzieło (art. 627-646 k.c.)
Umowa o roboty budowlane (art. 647-658 k.c.)
Umowa najmu (art. 659-692 k.c.)
Umowa dzierżawy (art. 693-709 k.c.)
Umowa leasingu (art. 7091-70918 k.c.)
Umowa użyczenia (art. 710-719 k.c.)
Umowa pożyczki (art. 720-724 k.c.)
Umowa rachunku bankowego (art. 725-733 k.c.)
Umowa zlecenia (art. 734-751 k.c.)
Umowa agencyjna (art. 758-764 k.c.)
Umowa komisu (art. 765-773 k.c.)
Umowa przewozu (art. 774-793 k.c.)
Umowa spedycji (art. 794-804 k.c.)
Umowa ubezpieczenia (art. 805-820 k.c.)
Umowa przechowania (art. 835-845 k.c.)
Umowa składu (art. 853-859 k.c.)
Umowa spółki (art. 860-875 k.c.)
Umowa poręczenia (art. 876-887 k.c.)
Umowa darowizny (art. 888-902 k.c.)
Umowa przekazania nieruchomości (art. 9021-9022 k.c.)
Umowa renty (art. 903-907 k.c.)
Umowa o dożywocie (art. 908-916 k.c.)
Zasada swobody umów.
Art. 3531 k.c.: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”
Na swobodę umów składają się 4 elementy:
swoboda w zawieraniu umów, swoboda w wyborze kontrahentów, swoboda w kształtowaniu (wspólnie z drugą stroną) treści umowy, swoboda w wyborze formy zawarcia umowy (jeżeli z mocy ustawy nie wynika zastrzeżenie formy szczególnej).
Zasada swobody umów w określaniu stosunku zobowiązaniowego nie jest jednak absolutna. Występuje ograniczenie tej zasady polegające na tym, że treść lub cel umowy nie mogą być sprzeczne z naturą samego stosunku zobowiązaniowego, ustawą, która określa zawsze granice takiego stosunku, jak i zasadami współżycia społecznego również wyrażonymi w prawie.
Formy zawierania umów.
czynności konkludentnej - czyli taka, która nie może być uznana za formę ustną, a jest zrozumiała dla stron umowy,


(…)

…. umowa darowizny).
V. Inne
umowy konsensualne - zostają zawarte w momencie kiedy dwie lub więcej stron złożą zgodne oświadczenie woli
umowy realne - oprócz oświadczenia woli wymagane jest również wydanie rzeczy (np. umowa użyczenia, umowa przechowania, umowa składu)
umowa adhezyjna - najważniejsze warunki określane są przez jednego z kontrahentów, zwykle ekonomicznie silniejszego występującego często…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz