Prawo cywilne i handlowe - strona 3

note /search

Umowa agencyjna - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1183

UMOWA AGENCYJNA Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną pomiędzy osobą przyjmującą zlecenie, czyli agentem, a zleceniodawcą. Charakterystyczne jest, że umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorcy, a więc zarówno osoby fizyczne prowa...

Zakres prawa konstytucyjnego -omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 301

Współcześnie nazwę konstytucji nosi ustawa zasadnicza państwa. Jest to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną. Konstytucja określa podstawowe zasady ustroju politycznego i ustroju społeczno-gospodarczego państwa. W szczególności w konstytucji unormowana jest w głównych zarysach struktura organów ...

Zasady odpowiedzialności karnej - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 714

Przestępstwo na gruncie polskiego prawa karnego jest to czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary jako zbrodnia lub występek, przez ustawę karną obowiązującą w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomym. Powyższa definicja przestępstwa jest d...

Zobowiązania - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 483

Zobowiązanie jest jednym z rodzajów stosunków cywilnoprawnych, różniących się od innych swą treścią i charakterem. Zobowiązaniem nazywamy stosunek prawny, w którym jedna ze stron (wierzyciel) może domagać się od drugiej strony (dłużnika) określonego zachowania, czyli świadczenia. Zarówno po stroni...

Prawo cywilne i handlowe państw obcych - Prawo wekslowe

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1456

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład IV – Prawo wekslowe Weksel to znakomite osiągnięcie legislacji międzynarodowej. W 1938 roku opracowano 3 konwencje dotyczące weksli1. 1. 2. 3. Jednolite prawo wekslowe. Normy kolizyjne w zakresie prawa wekslowego. Opłata...

Prawo wspólnotowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1246

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VII – Prawo wspólnotowe Prawo wspólnotowe oddziałuje też na prawo cywilne i handlowe. Na 2 sposoby oddziałuje: - poprzez rozporządzenia - poprzez dyrektywy Rozporządzenia- akty, które bezpośrednio stają się obowiązujące w kr...

Spółka europejska - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1582

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład IX - SPÓŁKA EUROPEJSKA I EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSP Rozporządzenie o europejskim zgrupowaniu interesów z 25 lipca 1985r. Rozporządzenie Rady Europejskie...

- Tre__ umowy mi_dzynarodowej sprzeda_y towarów oraz skutki jej narus...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 938

Dr. Zbigniew Świderski Prawo cywilne i handlowe państw obcych Wykład VII – Treść umowy międzynarodowej sprzedaży towarów oraz skutki jej naruszenia Z treść umowy musi wynikać oznaczenie jej stron, czyli wskazanie sprzedawcy i nabywcy. Sprzedającym i kupującym musi być podmiot prawa cywilnego. M...

Działalność regulowana i koncesje-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1393

DZIAŁALNOŚĆ REGULOWANA I KONCESJE Formy ograniczeń działalności gospodarczej. Wpis do rejestru działalności regulowanej Zezwolenie Koncesja Zgłoszenie Licencja Zgoda Działalność regulowana - działalność gospodarcza, której wykonywanie wymaga spełnienia szczególnych warunków, określonych prze...

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej-opra...

 • Politechnika Wrocławska
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce partnerskiej Wszyscy partnerzy ponoszą osobiście, solidarnie ze sobą i ze spółką odpowiedzialność za zaciągnięte przez spółkę zobowiązania związane z jej zwykłym funkcjonowaniem tj.: spłatę kredytów, realizację umów leasingowych, zobowiązania pod...