Spółka europejska - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka europejska - omówienie - strona 1 Spółka europejska - omówienie - strona 2 Spółka europejska - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład IX - SPÓŁKA EUROPEJSKA I EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSP
Rozporządzenie o europejskim zgrupowaniu interesów z 25 lipca 1985r.
Rozporządzenie Rady Europejskiej? O statucie spółki europejskiej- 2001r.- wydano przepisy, które
pozwalają na powstanie spółki akcyjnej w oparciu o przepisy wspólnotowe. Wyrasta ono ponad
krajowe regulacje dotyczące spółek akcyjnych- w oderwaniu od krajowych regulacji można utworzyć
spółkę akcyjną.
SPÓŁKA EUROPEJSKA
Powstanie spółki europejskiej
SE nie powstaje tak jak zwykła spółka akcyjna (akcyjna powstaje w wyniku porozumienia kogokolwiekosób fizycznych fizycznych i prawnych)
Powstanie SE- art. 2 rozporządzenia z 2001r.: Może powstać na 5 sposobów:
 w drodze łączenia spółek akcyjnych
(spółki akcyjne z różnych państw wspólnoty- nie mogą to być np. dwie spółki polskie).
Powstawałaby na miejsce tworzących ją spółek- rozwiązanie spółek podlegających
łączeniu.
Łączenie może też polegać na przejęciu przez jedną ze spółek majątku spółek
podlegających łączeniu. Wtedy rozwiązaniu podlegają tylko spółki przejmowane.
Lepsze jest łączenie przez przejęcie, bo jedna firma zostaje na rynku, natomiast przy
łączeniu normalnym znikają z rynku dwie spółki i powstaje nowa spółka na rynku.

Utworzenie przez spółki kapitałowe z różnych państw wspólnoty jako holding
(nie tylko akcyjne, ale może też być spółka z.o.o, lub obie mogą być z.o.o).
SE powstaje wtedy przy dalszym istnieniu tworzących ją spółek- spółki ją tworzące są
zależne od SE, która nimi zarządza.
Dotyczy zazwyczaj spółek, które mają, jaką wspólnotę np. kapitał, osoby i opłaca im się
wspólne zarządzanie.

Spółki kapitałowe z państw członkowskich tworzą zależną SE.
Powstaje SE mająca służebną rolę wobec tworzących ją spółek (np. tamte coś
produkują a SE jest od handlu tym).
Spółki ją tworzące nie podlegają wtedy likwidacji.

Przekształcenie spółki akcyjnej któregokolwiek z państw członkowskich SE.
Z podmiotu prawa krajowego staje się podmiotem prawa wspólnotowego.
Dr. Zbigniew Świderski
Prawo cywilne i handlowe państw obcych
Wykład IX - SPÓŁKA EUROPEJSKA I EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSP
(Może to oznaczać, że np. spółka polska po przekształceniu może wprowadzić
instrumenty z prawa wspólnotowego a nie polskiego). Przekształcenie jest zmianą formy
prawnej- spółka dalej istnieje, ale w innej formie.

SE może być utworzona przez inną SE
(możliwość zastrzeżona tylko dla SE, spółka akcyjna nie może tego zrobić)
SE powstaje jako wynik różnych transformacji dotyczących spółek krajowych.
Struktura organizacyjna SE
Nie doszło do porozumienia czy SE ma odpowiadać modelowi dualistycznemu czy monistycznemu. SE
może powstać jako każdy z tych modeli- założyciele spółki sami mogą zadecydować i porozumieć sięobojętnie, w jakim kraju powstaje.
(Chociaż prawo polskie nie dopuszcza w spółce akcyjnej istnienia tylko jednego organu, a taka SE w
Polsce może istnieć)
Polska ustawa z 4 marca 2005 r. o europejskim zgromadzeniu interesów gosp. i spółce europejskiejdotyczy np. Rady Administrującej, która w polskiej spółce akcyjnej nie może sama działać bez innego
organu??
Pozycja pracowników w SE
Są państwa, które bardzo wysoko plasują pracowników w decyzjach dotyczących spółki. Np. w
Niemczech obowiązkowa jest reprezentacja pracowników w Radzie Nadzorczej.
W SE musi być zawarte porozumienie spółki z jej pracownikami o sposobie oddziaływania pracowników
na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz