Umowa agencyjna - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa agencyjna - omówienie - strona 1 Umowa agencyjna - omówienie - strona 2 Umowa agencyjna - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

UMOWA AGENCYJNA
Umowa agencyjna jest umową cywilnoprawną pomiędzy osobą przyjmującą zlecenie, czyli agentem, a zleceniodawcą. Charakterystyczne jest, że umowę agencyjną mogą zawrzeć tylko przedsiębiorcy, a więc zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne.
Umowa agencyjna jest regulowana w artykułach 758-765 kodeksu cywilnego. Artykuł 758 jest jednocześnie definicją umowy agencyjnej, która ustala, że stronami umowy agencyjnej mają być profesjonaliści. Jeżeli zaś umowę odpowiadającą treścią umowie agencyjnej zawrą osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, to wtedy mówimy o „umowie nienazwanej”.
Artykuł ten mówi również, że agent jest uprawniony do zawierania umów w imieniu zleceniodawcy oraz do odbierania dla niego świadczeń tylko wtedy, gdy dostał upoważniające go do tego pełnomocnictwo.
Umowa agencyjna stwarza stosunek agencyjny między dającym zlecenie, a agentem. Klient jest związany pośrednio - jest to strona stosunku zewnętrznego, osoba trzecia.
Umowa agencyjna jest:
konsensualna - będąca wynikiem zgodnych oświadczeń woli obu stron;
dwustronnie obowiązująca;
wzajemna - świadczenie jednej strony ma być odpowiednikiem świadczenia drugiej;
odpłatna.
Elementy przedmiotowe składające się na umowę agencyjną to:
określony zakres:
pośrednictwa agenta;
przedstawicielstwa agenta;
stałość stosunku zobowiązaniowego;
odpłatność.
Określony zakres pośrednictwa agenta dotyczy pośredniczenia w zawieraniu umów na rzecz dającego zlecenie. W umowie agencyjnej powinien znaleźć się zapis regulujący zakres działania agenta ze względu na rodzaj kontraktów, w zawarciu których ma on pośredniczyć. Określony zakres przedstawicielstwa agenta to z kolei regulacja dotycząca występowania agenta w roli przedstawiciela (pełnomocnika) według przepisów o pełnomocnictwie. Często zdarza się tak, że agent występuje w roli „mieszanej”: jednocześnie jako pośrednik i przedstawiciel.
W umowie powinien być także wskazany czas trwania stosunku zobowiązaniowego. Do jego wygaśnięcia nie dochodzi z chwilą spełnienia określonego w umowie świadczenia, ale po upływie określonego przez strony czasu. Gdy zaś chodzi o umowę zawartą na czas nieoznaczony, wygaśnięcie następuje wraz z nadejściem daty określonej w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy.
Za wykonanie czynności agentowi należy się wynagrodzenie. Jeżeli nie zostało ono określone w umowie, to agent dostaje prowizję, której wysokość zależy od ilości i wartości kontaktów lub wysokości zwyczajowo przyjętej w stosunkach danego rodzaju albo uwzględniając wszystkie okoliczności bezpośrednio związane z wykonywaniem tych czynności.

(…)

… okolicznościach, a także podejmowania, w zakresie prowadzonych spraw, czynności potrzebnych do ochrony praw dającego zlecenie. Ponadto agent jest zobowiązany do wykonywania danych czynności z należytą starannością, dbałością o interes zleceniodawcy. Powinien realizować obowiązki osobiście, ale może też mieć zastępcę. Zastępca ponosi odpowiedzialność wobec agenta i zleceniodawcy; agent odpowiada solidarnie…
… na inną osobę.
Człowiek w ciągu swojego życia wiele razy spotyka się z przedstawicielami (lub pośrednikami) agencji - czy będzie to agent nieruchomości czy ubezpieczeniowy albo przedstawiciel operatora sieci telefonii komórkowej w autoryzowanym salonie. Nie zawsze jednak widzi sam siebie w takiej roli - roli agenta. Dlatego warto znać, nawet pobieżnie, elementy składające się na umowę agencyjną…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz