Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 686
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych - strona 1 Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych - strona 2 Wykład - Prawo cywilne i handlowe państw obcych - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYILNE I HANDLOWE PAŃSTW OBCYCH prof. UE dr hab. Jacek Górecki
Wykład 3
Nawet jeżeli spór rozstrzygany jest przed sądem polskim, to rozstrzyganie to nie musi być oparte na przepisach prawa polskiego. Aby ustalić w oparciu o które prawo rozstrzygać spór stosuje się normy kolizyjne. Obowiązują nas normy kolizyjne europejskie, ujednolicone dla całej Wspólnoty. Z wyłączeniem Danii. Rozporządzenia:
-Rzym I - dotyczy zobowiązań wynikających z umów,
-Rzym II- dot. zobowiązań sporów sprzed zawiązaniem umowy, rozstrzyga co należy się stronie poszkodowanej, jeżeli producent wprowadza na rynek produkt niebezpieczny to to rozporządzenie rozstrzyga co się komu należy,
Rozporządzenia zawierają podstawowe przepisy, w oparciu o które państwa mogą rozstrzygać między sobą strony. POJĘCIA:
Elementy normy kolizyjnej:
-ZAKRES NORMY KOLIZYJNEJ -wskazanie sprawy, zagadnienia, dla których ta norma wskazuje to właściwie prawo, według którego ma być to rozstrzygane. „zobowiązanie wynikające z posiadania papierów wartościowych podlega…”
-ŁĄCZNIK- wskazanie elementu wiążącego zakres z prawem danego państwa, aby sprawę przyporządkować do prawa danego państwa np. „prawo państwa, w którym dany papier został wystawiony…”
*Łącznik miejsca zwykłego pobytu strony umownej - to miejsce, gdzie dana osoba lub przedmiot przebywa zazwyczaj, to znaczy, że osoba, która wyjechała do pracy do Niemiec podlega często prawu tamtego kraju ze względu na miejsce zwykłego pobytu w tym kraju. W przypadku jednostek organizacyjnych , strukturach przedsiębiorstw miejsce zwykłego pobytu znajduje się w miejscu, w którym zarząd posiada swoją siedzibę główną lub miejsce siedziby oddziału, filii, przedstawicielstwa. - Art. 19 rozporządzenia Rzym I.
*Łącznik miejsca zawarcia umowy - dotyczy miejsca, w którym dokonano umowy lub zawarto oświadczenie
*Łącznik obywatelstwa - sprawy rodzinne, majatkowe. . Nie używa się go w umowach przedsiębiorstw.
W odniesieniu do jednostek organizacyjnych znaczenie ma siedziba tej jednostki.
Są to łączniki obiektywne. Łącznik subiektywny (inaczej wybór prawa) - w wielu sytuacjach istnieje możliwość wybrania sobie prawa, któremu dana kwestia będzie podlegała w razie potrzeby. Ważne w przypadku umów, wtedy z zasady istnieje możliwość wyboru prawa, któremu ta umowa będzie podlegała. Za zgodą obu stron ustala się według którego prawa będzie podlegać umowa. Ma to miejsce w przypadku umów sprzedaży, najmu. Wymaga to spełnienia jednego wymogu - wtedy kiedy dana umowa powiązana jest z obszarem co najmniej dwóch państw, jeśli umowa jest powiązana z jednym państwem to nie można wybrać sobie prawa innego państwa. Wybór prawa jest dopuszczalny w stosunkach pracowniczych, w umowach o pracę. Nie może on pogarszać sytuacji pracownika i aby było najbardziej korzystne, aby nie było gorsze dla pracownika, nie obowiązywałoby to w tych gorszych dla niego momentach. W przypadku umów konsumenckich np. przedsiębiorca przez Internet oferuje swoje towary w całej Europie, jeżeli w umowie między przedsiębiorca z Hiszpanii i konsumentem z Polski i wybraliby oni prawo hiszpańskie, a byłoby ono niekorzystne dla konsumenta wtedy zastąpione by ono prawem polskim, korzystniejszym dla konsumenta, jako strony słabszej. UE tworzy zasady, które mogłyby ochronić konsumentów przed niesprawiedliwym traktowaniem przez producentów. Wybór prawa pojawia się w coraz większej liczbie spraw np. małżonkowie wybierają wobec którego prawa maja dokonywać podziału majątkowego, także można wybrać prawo sposobu dziedziczenia. Można też dokonywać wyboru prawa pełnomocnictwa. Jeżeli powstają wątpliwości, kiedy pełnomocnictwo wygasa to te wątpliwości będą rozstrzygane przez prawo wybrane poprzez mocodawcę. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz